Bättre på svenska cirkusar

NYHETER

Endast små anmärkningar i år

Det har blivit bättre på svenska cirkusar, enligt Andrea Ljung, veterinärinspektör på Jordbruksverket.

– Men det är problem med utländska cirkusar som vill turnera här. Djurskyddet skiljer sig åt jättemycket mellan olika länder, säger hon.

Läget för djuren på cirkusarna i Sverige har blivit bättre de senaste åren.

– Jag bedömer att det har blivit bättre, säger Andrea Ljung.

I år har det bara kommit in några små anmärkningar från cirkusarna runtom i Sverige.

– Några hingstar hade bråkat. Men de kastrerades och då var det lugnt.

Aftonbladet-TV:s film visar elefanter som plågas, till synes oprovocerat, med påkar på en cirkus i USA. Hade det kunnat hända i Sverige?

– Man kan aldrig utesluta att djur plågas. Men alla vet att det ställs höga krav på dem som har elefanter. Jag hoppas och tror verkligen inte att elefanter skulle plågas på ett hemskt sätt här.

Starkt djurskydd

I Sverige har man ett omfattande regelverk som ska se till att djuren har det bra.

Några djurarter får inte lov att vara med på cirkus, eftersom man bedömer att de inte mår bra av det. Det gäller bland annat apor, krokodiler, rovfåglar, rovdjur som lejon och tigrar och säldjur förutom sjölejon.

Men i vissa länder är djurskyddet ännu starkare.

– I Österrike får elefanter inte uppträda på cirkus eftersom myndigheter anser att det är för jobbigt för dem att resa, säger hon.

Större problem med utländska

I Sverige kontrolleras cirkusen alltid innan årets första show, ibland görs också spontana besök. Om länsveterinären inte godkänner cirkusen får de inte turnera.

I bedömningen gör man sig en helhetsbild av cirkusen. Hur tränas djuren? Hur tas de om hand? För till exempel hästar tittar man på stallutrymmet ser ut. Är de tillräckligt stora? Binds hästarna bra? Står de ensamma? Hur är hovar och päls skötta? Får de röra sig fritt dagligen och har de beteendestörningar?

De flesta som driver cirkus i Sverige är svenskar.

– Men artisterna är ofta utländska och då kan man stöta på patrull eftersom man har olika syn på djur.

Tysk cirkus fick förbud

Sommaren 2004 haglade larmrapporterna om tyska Cirkus Mustang. Elefanternas fram- och bakben var ihopkedjade, hästarnas hovar vanskötta, fodret mögligt och transportvagnarna trasiga och smutsiga. 2005 fick den djurförbjud i Sverige.