F-kassan ersätter inte för sena utbetalningar

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-03-24

Utredning ska ta fram riktlinjer för framtida fall

Försäkringskassans sena utbetalningar grävde hål i tusentals svenskars plånböcker.

Men någon ersättning för förseningen kan de inte räkna med.

– Det är inte svensk rättstradition att lagstifta retroaktivt, säger Gunnar Axén (M), ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

Bara under augusti månad 2008 släpade 140 000 ärenden hos Försäkringskassan efter. Av dessa var minst 3 000 utbetalningar mer än en månad försenade och flera famijer vittnade om hur de tvingades ta lån för att kunna betala sina räkningar. Men nu släcks hoppet för de drabbade att få ersättning från Försäkringskassan i form av ränta på de försenade pengarna.

Regeringen tillsätter nu en enmansutredning som ska ta fram riktlinjer för ersättning från myndigheter till personer – i framtiden.

Kan kräva skadestånd

– Det är inte svensk rättstradition att lagstifta retroaktivt och det tycker jag är en väldigt bra ordning. Hur skulle man i så fall dra gränsen för vem som skulle få ersättning? säger Gunnar Axén (M), ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

Han påpekar att drabbande, precis som tidigare, har möjlighet att kräva skadestånd från Försäkringskassan.

Utredningen, som ska ligga till underlag för en ny lagstiftning, ska vara klar någon gång nästa år.