Putin gör ett symboliskt val

Bokar av USA-besök och reser till Kina istället

Vladimir Putins första resa som president skulle gå till USA. Innan han bokade av i protest.

Nu drar Rysslands starke man till Kina istället. En fingervisning om var Putin ser att hans främsta bundsförvanter finns.

Putin har inte ens hunnit sitta en månad på sin nygamla post som Rysslands president. Meningen var att han redan i mitten av maj skulle ha rest till USA och träffat president Barack Obama i samband med Nato-toppmötet i Chicago.

Ryssland motsätter sig utbyggnaden av USA:s missilförsvar och Putin valde att stanna hemma i protest mot att Obama inte tagit till sig kritiken.

I en symboliskt viktig gest satsar Ryssland istället på sina relationer österut.

Bundsförvant

Istället för Obama ska Putin umgås i tre dagar med Kinas ledare president Hu Jintao och premiärminister Wei Jiabao. Då får de tillfälle att finslipa sin gemensamma hållning om Syrien.

Både Ryssland och Kina har lagt in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot sanktioner mot Syrien. Ryssland gör det därför att man säljer mängder med vapen till sin främsta bundsförvant i Mellanöstern. Kina för att man av princip är emot all form av "inblandning i andra staters interna angelägenheter". En princip som mer än något annat styr Kinas utrikespolitik.

I takt med att dödandet i Syrien ökar och tar sig allt grymmare former ökar den internationella pressen mot Ryssland och Kina att ändra sig och slutta stötta Assadregimen. Nu får de ett bra tillfälle att prata ihop sig om hur de ska stå emot den. Inget tyder på att någon av dem är beredd att plötsligt gå med på sanktioner och ännu mindre på ett väpnad internationellt ingripande.

De känner sig fortfarande lurade av västvärlden i fallet Libyen när FN:-stadgans nya paragraf om "ansvar att ingripa" användes för att i praktiken störta diktatorn Moammar Gaddafi.

Medan Rysslands relationer med USA under Putin alltid var i bästa fall ansträngda så är det idel leenden mellan Moskva och Peking. De auktoritära regimerna har en samsyn i många frågor och ser många vinster med ett fördjupat samarbete. De vill ha en värld där det finns maktcentra som kan konkurrera med USA och Europa.

Irritation

Där passar SCO, Shanghai Cooperation Organisation, in perfekt. Ett slags mini-Nato i sin linda.

För Ryssland är det inte bara missilförsvaret som spökar. Irritationen är också stor över att Nato "lockar" flera av de forna Sovjetrepublikerna att bli medlemmar. Något som ökar Putins känsla av att USA försöker ringa in Ryssland.

Formellt är det till SCO:s toppmöte som Putin är inbjuden. Ett intressant möte i korridorerna blir det mellan Putin och Irans president Mahmoud Ahmadinejad.

Ryssland motsätter sig Irans frösök att skaffa kärnvapen men vill inte som USA hota med militära konsekvenser om Iran inte lyder. Kina är inne på samma linje.

Med axeln Ryssland-Kina samstämmig blir det svårt för västvärlden att agera kraftfullt vare sig i Syrien eller frågan om Irans kärnvapen.

avWolfgang Hansson