Ingen kritik mot polisen i läkarfall

NYHETER

Polisen begick inga fel mot den läkare som misstänktes för att ha orsakat ett spädbarns död på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm men senare frikändes.

Det konstaterar chefsåklagare Håkan Roswall som lagt ned förundersökningen om misstänkt tjänstefel.

Läkaren ansåg sig ha blivit illa behandlad på nio punkter av polis och åklagare. Kritiken mot åklagarna har tidigare avfärdats av Riksåklagaren.

Kritiken mot polisen kan vara befogad på två punkter men dessa bedöms som ringa tjänstefel och är inte straffbara.

”Blev illa behandlad”

I en lång intervju i Läkartidningen i december i fjol berättade narkosläkaren att hon ansåg sig ha blivit illa behandlad av polis och åklagare.

Chefsåklagare Håkan Roswall inledde strax före nyår en förundersökning om misstänkt tjänstefel. Utredningen avsåg endast kritiken mot polisen eftersom Riksåklagaren gjorde en egen granskning av chefsåklagare Peter Claesons uppträdande under den långa förundersökningen mot läkaren.

Roswall har granskat läkarens anklagelser på nio olika punkter och endast funnit fog för kritik på två av dem. Den ena gäller att kvinnan aldrig fick veta vad hon misstänktes för när hon hämtades av polisen på sjukhuset och den andra avser en begäran av kvinnan att få en förteckning över de beslag polisen gjorde i hennes bostad.

Ord mot ord

– Försummelserna kan bedömas som ringa tjänstefel och då är de inte straffbara. I övrigt är kritiken inte korrekt eller starkt överdriven, säger Håkan Roswall till TT.

En av de grövsta anklagelserna gällde ett påstående om att kvinnan blivit misshandlad och bestulen i arresten hos polisen natten till den 6 mars 2009. En arrestvakt delgavs misstanke om misshandel.

– Ord står här mot ord. Det finns inga skäl att tro att kvinnan i detta fall är mer trovärdig än arrestvakten, tvärtom, fortsätter Håkan Roswall.

Läkaren misstänktes för att ha dödat ett spädbarn på Astrid Lindgrens barnsjukhus i september 2008 sedan höga halter av sömnmedlet tiopental hittats i barnets kropp. Hon åtalades i februari 2010 misstänkt för dråp. Först tre år senare, i oktober förra året, slutade den utdragna processen med en friande dom.

TT