En feministisk historievandring genom samhällskroppen

"Jag fick svindel av lycka när jag första gången läste varför bajset var brunt."Så inleder professorn i klinisk bakteriologi, Agnes Wold, sitt sommarprogram.

Och där och då tror man att det här programmet, det kommer att handla om mjältar och immunförsvar, snor och virus, tarmludd och matspjälkning. En lagom dammig professorsrapport med småputtriga saker vi inte visste om, om hur det egentligen är ställt inuti oss, som vi sen kan berätta som anekdoter vid fikarasten. Men ingenting kunde vara mer felaktigt.

Lika spännande som en deckare

Det vi i stället bjuds på är en feministisk historievandring genom samhällskroppen, varvad med hennes egen kamp för att få forskarvärlden att sluta diskriminera kvinnor. Stundtals är det spännande som en deckare. Som en forskarvärldens svar på Erin Brockovich lyckades Agnes Wold tillsammans med kollegan Christine Wennerås i mitten av 90-talet visa hur Medicinska Forskningsrådet systematiskt diskriminerade kvinnor vid antagningen till forskarassistenttjänster. De gjorde ett grävande jobb värdigt någon sorts journalistpris, och lyckades till slut slå fast kvinnor behöver vara 2,6 gånger bättre än män för att få samma tjänst. Forskningsrådets styrelse fick avgå, efter att bland annat ha gömt undan avgörande dokument i ett skyddsrum, och sedan hävdat att de var förstörda.

Angelägen och brännande berättare

Och när Agnes Wold berättar om kvinnliga akademikers kamp för att bli erkända på samma villkor som männen för 100 år sedan – och hur hopplöst patetiskt dessa manliga kotterier uttryckte sig för att stoppa dem – då är hon intressant. När Agnes Wold knyter ihop detta med sin kamp under 90-talet är hon högst angelägen. När hon avslutar med att placera problematiken i nutiden, eftersom det fortfarande är dubbelt så många män som kvinnor av forskarna som blir professorer, då är hon direkt brännande. Men tarmludd och immunförsvar då – blev det ingenting sånt? Jodå – köp inte mjöldryga i hälsokostbutiken. Det är livsfarligt. Fullkomligt livsfarligt.

Publisert: