Vanligt ogräsmedel kan orsaka cancer

Foto: I Sverige säljs Roundup på bland annat Granngården, Hornbach, Rusta och Jula.
NYHETER

Ett av världens mest använda ogräsmedel, Roundup, kan vara cancerframkallande, uppger FN.

Men hur man ska hantera informationen är upp till världens regeringar.

Det är det verksamma ämnet glyfosat, ett av världens vanligaste bekämpningsmedel, som nu klassificeras som "sannolikt" cancerframkallande, skriver AFP. Slutsatsen dras av Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut IARC i franska Lyon, och baseras på "begränsade bevis" från studier i USA, Sverige och Kanada.

Klassificeringen ställer dock inte några krav på åtgärder.

"Det förblir enskilda regeringars och andra internationella organisationers ansvar att rekommendera regler, lagar eller folkhälsomässiga insatser", skriver IARC i sitt utlåtande.

Användningen har ökat

Redan 1985 pekades glyfosat ut som en cancerrisk, efter försök på möss. Men bedömningen drogs tillbaka. På senare år har dock oron för glyfosatets effekter vuxit, eftersom användningen har ökat i takt med att genmodifierade grödor blir vanligare.

Den amerikanska livsmedelsjätten Monsanto, som tillverkar Roundup, är starkt kritiskt till den nya klassificeringen.

"IARC tog emot, men valde medvetet att ignorera dussintals vetenskapliga studier – särskilt genetiska giftstudier – som stödjer slutsatsen att glyfosat inte är skadligt för människors hälsa", skriver företaget i ett pressmeddelande.

I Sverige säljs Roundup på bland annat Granngården, Hornbach, Rusta och Jula.

TT