Tågstopp vid Upplands Väsby

NYHETER

Det är just nu stopp för fjärr- och pendeltågstrafiken förbi Upplands Väsby norr om Stockholm på grund av en befarad olyckshändelse. Detta påverkar fjärr- och regionaltågstrafiken mellan Stockholm och Uppsala och vidare mot Gävle och Sala samt pendeltågen mellan Häggvik och Märsta. Pendeltågstrafiken på sträckan ersätts med bussar. Stoppet påverkar också Arlanda Express mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Räddningstjänsten och polisen har letat längs spåret och kommit fram till att det troligen var en "större gren" som tågen kört på.

– Två lokförare har pekat ut var de kände stöten och där har man hittat en krossad gren, säger Eva Nilsson vid Stockholmspolisen.

Tågen kommer snart att börja gå igen men för närvarande trafikeras sträckan Häggvik–Märsta av bussar.

TT