Ordningsvakter blir framtidens poliser

NYHETER

Polisförbundet: Det här ger en väldigt konstig signal

Ordningsvakter ska hjälpa polisen i framtiden. De ska utbildas och anställas av polismyndigheten för att avhjälpa polisbristen, det föreslår en statlig undersökning idag.

Det finns för få poliser i Sverige. Extra stort är problemet i glesbygden där poliserna är äldre än i städerna. Det är glesbygden som först kommer att drabbas av de stora pensionavgångarna.

För att komma till rätt med problemet förslår idag den statliga polisverksamhetsutredningen bland annat att ordningsvakter ska kompensera bristen på poliser i glesbygden.

Polisförbundet är kritiskt till delar av förslaget.

- Glesbygden har rätt till samma kvalitet på det polisiära arbetet som tätorten, säger Signar Johansson som är vice ordförande i Polisförbundet.

Flera yrkesgrupper kan avlasta polisen

Vissa polismyndigheter ska kunna utbilda och anställa ordningsvakter som ska fungera som ett slags beredskapspoliser. De ska kunna arbeta i såväl glesbygd som i storstad och ska användas till enklare polisarbete.

- Det är demokratiskt väldigt tveksamt och är en rättssäkerhetsfråga. Det ger en väldigt konstig signal. Under sin utbildning till polis får man en fördjupad kunskap som behövs för att kunna sköta sitt jobb. Ordningsvakter och väktare är välkomna att söka till polishögskolan och jobba som poliser efter sin utbildning, säger Signar Johansson.

Andra idéer i rapporten är att parkeringsvakter ska avlasta poliserna och att fjällräddarna ska få fler uppgifter och övervaka att ordningsreglerna i fjällen följs. Även naturvårdsvakter, jakttillsynsmän och fisketillsynesmän föreslås avlasta polisen genom att få fler arbetsuppgifter.

Justitieministerns lösning på krisen

I dag klockan 13.00 tar justitieminister Thomas Bodström del av utredningen som går i linje med hans tidigare förslag på hur poliskrisen ska lösas.

Thomas Bodströms idé förra året var bland annat att polismyndigheten skulle kunna öka sin bemanning genom att utnyttja resurser som inte är poliser, bl a militärer.

- Jag tycker man ska utnyttja den stora resursen av personer som finns inom militären som fått en gedigen ledarskapsutbildning, som är vana att leda andra personer och som är vana att agera i stressade situationer, sade han till Aftonbladet i mars förra året.

Han var då inte heller främmande till att rekrytera personer med civil utbildning till polisen.

Vaktbolag utför redan nu polisarbete

Redan nu anlitar många av Sveriges kommuner ordningsvakter att utföra delar av vad de egentligen anser vara polisens arbete. Det framgår av rapporten "I Gränslandet mellan privat och offentlig säkerhet" som Polisförbundet presenterade nyligen. Drygt 100 miljoner spenderades på tjänster från privata vaktbolag 2001, eller i genomsnitt 660 238 kronor fördelat på de 153 svarande kommunerna.

- Trygghet på entreprenad är i sig ingen nyhet, men omfattningen på vaktbolagens verksamhet visar en tydlig förändring på vad medborgarna är villiga att betala för att uppnå ett tryggare samhälle, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen i ett pressmeddelande.

Enligt Jan Karlsen handlar det i förlängningen om ett val mellan den demokratiska polisen i allmänhetens tjänst eller en privatiserad ordningsmakt.

Fem i topp:

De 5 kommuner med de största utgifterna för privata vaktbolag 2001. Göteborg och Stockholm svarade inte på enkäten. Statistik från Svenska Polisförbundet.

Polisbrist i glesbygden:

Polisförbundets glesbygdsrapport ger en tydligt bild av läget i glesbygden. Rapporten omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland

Så gamla är poliserna:

Stora pensionsavgångar väntas inom polisen.

Läs mer:

Susanna Vidlund