Norge och Sverige toppar välståndsligan

NYHETER

MANILA

Sverige är näst bäst i världen på mänsklig utveckling. Svenskarna lever längre än andra och är mer välutbildade, enligt en FN-rapport.

Norge behåller tätpositionen som bästa land i världen när det gäller mänsklig utveckling, med Sverige tätt i hälarna.

Det framgår av den årsrapport som FN:s utvecklingsprogram (UNDP) presenterade på onsdagen.

UNDP har jämfört 173 länder utifrån kriterier som medellivslängd, inkomst per capita och utbildningsnivå. I topp ligger Norge med Sverige, Kanada och Belgien strax efter. Sverige har klättrat nio steg på listan sedan 1990, medan USA, Island, Japan, Schweiz och Frankrike tillhör länder som halkat neråt.

Framsteg i flera länder

De 24 länderna längst ner på listan ligger alla i Afrika, söder om Sahara.

Enligt rapporten har de flesta länder gjort framsteg vad gäller mänsklig utveckling under de senaste årtiondena, även om det finns undantag.

Över 60 länder i olika delar av världen har lägre inkomst per capita i dag än 1990 och i 26 länder är inkomsterna lägre än 1980.

Östeuropa backar

De länder som backat finns framför allt i Öst- och Centraleuropa, det forna Sovjetunionen och i Afrika söder om Sahara.

I rapporten Human Development Report 2002 sägs bland annat att utvecklingen mot ökad demokratisering i världen har bromsats upp, vilket hämmar utvecklingen mot ökat välstånd.

Trots att 140 av världens närmare 200 nationer i dag håller flerpartival kan bara 82 betraktas som fullt utvecklade demokratier, skriver UNDP.

TT/DPA