Importkött kan vara livsfarligt

NYHETER

Lucka i lagen gör att smittad kycklingfilé säljs

1 av 2

Hälsofarlig kyckling som importerats från Thailand och Brasilien säljs helt öppet i svenska livsmedelsbutiker.

En lucka i lagen gör att myndigheterna inte får testa köttet vid gränsen.

- Lagen måste ändras så att dessa riskprodukter stoppas, annars får vi en allvarlig epidemi, säger Smittskyddsinstitutets Birgitta de Jong.

För att hindra att salmonella sprids i landet har Sverige mycket hårda villkor som reglerar import av kött.

Lagarna och förordningarna är undantag från EU:s gemensamma bestämmelser och skrevs in under förhandlingarna inför Sveriges inträde i unionen.

Gäller inte tillagat

Allt importerat kött som ska till konsumenter måste vara salmonellakontrollerat. De enda undantagen från de obligatoriska testerna är kött som är tillagat eller berett.

- Och det är där importörerna har funnit en lucka i lagen, säger Birgitta de Jong, Smittskyddsinstitutets expert på området.

Kycklingkött är billigt på den internationella livsmedelsmarknaden. Speciellt lågt är priset på frusna kycklingfiléer från storproducenter som Thailand och Brasilien.

Kraven på salmonellatester gör dock att detta kött inte kan importeras och säljas på den svenska marknaden.

Men genom att spruta in en koksaltlösning i kycklingfiléerna kan importörerna komma förbi lagen.

Marinering påverkar inte salmonellabakterier som finns i köttet. Men importören slipper ändå få köttet salmonellatestat när det förs in i Sverige eftersom det räknas som om det blivit berett.

"Allvarligt kryphål"

- Det här är ett allvarligt krypål som måste täppas till. Köttberedning ska inte vara ett skäl för att slippa salmonellagranskas, säger Birgitta de Jong.

- Jag blir inte förvånad om vi får ett allvarligt utbrott av salmonella under det närmaste året på grund av detta.

Smittskyddsinstitutet har upptäckt att det i dag finns flera importörer som säljer billigt okontrollerat kycklingkött i Sverige.

Förpackningen innehåller 20 procent vätska, men priset är så lågt att många lockas att köpa. Att köttråvaran är okontrollerad framgår inte av paketen. Innan köttet når Sverige har det behandlats i ett annat EU-land där det också paketerats.

Den som vill undvika risken att köpa okontrollerat salmonellasmittat kycklingkött väljer förpackningar där det tydligt anges att råvaran är svensk kyckling.

Salmonella kan leda till döden

Tänk på det här om du köper fruset importerat kycklingkött

Thomas Gustafsson