Spräckt skalle och flera benbrott - babyn "ramlade ur soffan"

NYHETER

Två unga föräldrar i Sundsvall dömdes i går för misshandel av sin lilla dotter.

Pappan fick tre års fängelse, mamman dagsböter.

Den sex veckor gamla flickan hade brott på fotled, skenben, underkäksben och båda lårbenen. Skallen var spräckt på båda sidorna och benfragment var intryckta i hjärnan.

Flickan kommer att få bestående men, oklart i vilken omfattning.

Pappan, 19, har hävdat att flickan låg i hans knä när han satt i soffan. Och att hon ramlade i golvet när han slumrade till.

Tingsrätten anser med stöd av läkarutlåtanden att skadorna uppkommit genom att barnets huvud med kraft slagit i något hårt. Detta måste ha hänt när pappan var ensam hemma med flickan den 3 januari.

Vem av de båda föräldrarna som orsakat övriga, äldre benbrott går inte att fastställa. Åtalet i de delarna ogillas därför.

Mamman, 19, döms för att ha nypt flickan i kinden och orsakat ett blåmärke.

Båda döms att betala skadestånd till flickan. Pappan 190 000 kronor och mamman 6 000 kronor.

Anders Johansson