Ringholm: Vi trixar inte med prognoser

NYHETER

Finansdepartementet anklagas för att frisera statsfinanserna

De borgerliga partierna fick på onsdagen ett nytt vapen att använda i valrörelsen.

Ett internt dokument från finansdepartementet pekar på att regeringen trixar med sina prognoser, och att problemen i statsfinanserna är större än vad statsminister Göran Persson och finansminister Bosse Ringholm tidigare velat medge.

Men beräkningarna i dokumentet visar också att Ringholm kan ha visst utrymme att flytta utgifter till innevarande år för att klara utgiftstaket i statens finanser nästa år.

För de borgerliga partierna kommer uppgifterna från finansdepartementet som en bekräftelse på att socialdemokraterna försöker dölja hur det egentligen står till med statsfinanserna. De var heller inte sena att kritisera Ringholm och socialdemokraterna och kräva olika besked av finansministern:

- Det som har hänt är sensationellt. En tjänstemannapromemoria på finansdepartementet visar att i våras vilseledde finansdepartementets politiska ledning både riksdagen och svenska folket, säger Bo Lundgren.

Om inte regeringen lämnar ut promemorian klockan tolv på torsdagen hotar Bo Lundgren med att han och de övriga borgerliga partiledarna kommer att kräva att finansutskottet kallas in för att få en redovisning av regeringen.

Reviderats ner

Den interna promemorian, som Svenska Dagbladet publicerade uppgifter ur på onsdagen, kommer från finansdepartementets budgetavdelning. I den framgår att finansdepartementets egna tjänstemän är kritiska till flera av de kalkyler som gjordes till den ekonomiska vårpropositionen i våras. Det gäller till exempel inflationstakten som revideras ned ''omotiverat'' för att hålla nere de beräknade statsutgifterna.

Dessutom borde, enligt tjänstemännen, det statliga utgiftstaket ha reviderats ner när sysselsättningsstödet till kommunerna infördes. Tjänstemännen är också kritiska till antagandet om att sjuktalen skulle minska till 2001 års nivå redan till 2003. Inte ens kraftfulla och omedelbara åtgärder skulle ha kunnat åstadkomma detta, enligt tjänstemännens bedömning.

Taket överskrids

För socialdemokraterna och finansminister Bosse Ringholm är uppgifterna besvärande på flera sätt. Enligt tjänstemännens bedömning riskerar utgiftstaket att överskridas med drygt 16 miljarder kronor nästa år. Det är ganska nära de 20 miljarder Konjunkturinstitutet (KI) räknar med i sina prognoser.

Tidigare har både Persson och Ringholm tillbakavisat KI:s prognoser och sagt att man har egna och bättre beräkningar.

Dessutom talar promemorian om skruvade prognoser och trixande med utgiftstaket. Men några medvetet felaktiga prognoser vill Ringholm inte kännas vid.

- Vi gör inga medvetet felaktiga bedömningar och har inget intresse att lura oss själva. Skulle vi skruva den här typen av uppgifter så skulle vi bara få problem i ett senare skede, säger Ringholm till TT.

Persson slår tillbaka

Statsminister Göran Persson gick till hårt motangrepp mot kritiken från bland andra Bo Lundgren sedan han vinkat av den brittiske premiärministern Tony Blair.

- Våldsamma överdrifter, sade Persson om Lundgrens uttalanden. Jag tror det bara handlar om 10 till 13 miljarder som ska bort. Jag är inte orolig.

- Så här års är prognoserna notoriskt osäkra, finansdepartementet gjorde en felbedömning så här dags förra året.

- Vi klarar oss 2002 troligen med överskott och kommer att klara 2003, det blir lite tuffare men kommer att gå, sade Persson, till synes full av tillförsikt.

”Europas starkaste statsfinanser”

Vi sitter med Europas starkaste statsfinanser, försäkrade han.

- Jag har viss erfarenhet att luta mig mot när jag säger att vi är på 13 miljarder i år och mot slutet av året har det nog krympt ihop ytterligare. Det finns en väldig tendens hos myndighetscheferna att överskatta sin förmåga att spendera sina anslag. Mot slutet av året missar man att förbruka hela anslaget och då hamnar det på nästa år i stället.

- Om de borgerliga, som ju har ett budgetalternativ som kostar 200 miljarder kronor, är så upprörda över 13 miljarder i nästa års bokslut kanske de ändå kunde redovisa hur de ska få ihop sin ekonomi och vad som är viktigast i den. För de kan inte få allt på en gång.

- Om vi får en koncentration i valrörelsen på statsfinanser är det inte till vår nackdel. Jag har längre krävt att de borgerliga ska redovisa sina alternativ men de har inte svarat, sade Persson.

- Nu krävde de det här pappret och Lundgren tog till brösttoner om att kalla in det mäktiga finansutskottet under valspurten. Då kanske man ödmjukt kan begära att de redovisar vad som är viktigast i deras valmanifest.

- Man talar om trixande, men alla ekonomiska beslut har passerat riksdagen och redovisats utförligt i finansutskottet, sade Göran Persson.

Nils Odén/TT