Vi har suttit i en rävsax

NYHETER

Regeringen har fått hård kritik för att ha gjort för lite för de terroristutpekade svenskarna.

- Jag har svårt att se att vi skulle ha kunnat agera annorlunda, säger utrikesminister Anna Lindh.

Foto: Gjorde rätt Utrikesminister Anna Lindh tycker att regeringen gjort vad den kunnat för de tre terroriststämplade svenskarna.

De tre utpekade männen och deras advokater har varit mycket kritiska till regeringens agerande.

De senaste månaderna har samarbetet varit gott men inledningsvis hanterades saken "taffligt" och regeringen agerade inte förrän frågan uppmärksammades stort i medierna, menar de.

"Vi vill uppfylla kraven"

Anna Lindh håller inte med.

- Frågan har varit medialt stor hela tiden. Den enda veckan vi inte agerat var den första. Även om vi varit aktiva då tror jag inte att det hade gjort någon skillnad.

- Vi har suttit i en rävsax. Vi vill uppfylla FN:s krav samtidigt som FN:s krav inte uppfyller våra krav på rättssäkerhet.

Tydligare kriterier

Anna Lindh säger att Sverige varit tämligen ensamt om att driva de här frågorna. Regeringen vill förändra reglerna med tydligare kriterier för när en person kan föras upp på listan.

- Det måste finnas något tydligt som ett åtal eller en förundersökning. Men framför allt ska det gå att överklaga.

En kvar på listan

Yusuf Ahmed Ali togs inte bort från listan eftersom han vägrade ta avstånd från al-Barakat. Regeringen kommer att begära av FN:s säkerhetsråd att även han tas bort från terroristlistan.

Jens Kärrman