"Rena Vilda Västern råder i kommunerna"

NYHETER

Inga-Britt Ahlenius starkt kritisk till kommunernas representation

1 av 2 | Foto: Magdalena Andersson.

Miljardnotan för representation inom kommuner och myndigheter får hård kritik.

Tuffast är finansminister Magdalena Andersson (S) och förra riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius:

– I kommunerna råder närmast Vilda Västern, säger Ahlenius.

Aftonbladet har avslöjat att det offentliga Sverige använde 5,7 miljarder kronor till representation, kurser och konferenser under 2015.Kartläggningen visar att myndigheter och kommuner i flera fall har brutit mot sina egna regler.

Finansminister Magdalena Andersson (S) är starkt kritisk. Hon konstaterar att för att behålla "tilliten i samhället" måste offentliga medel användas "med insikten att det inte är mina pengar":

–  Offentliga tjänstemän som slösar med pengar på vidlyftigheter riskerar att rubba tilliten – och det är oacceptabelt, säger Andersson.

”Chefens dåliga omdöme”

Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot i Transparency international, tidigare undergeneralsekreterare för FN:s internrevision och tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket, säger:

– Kommunerna saknar generellt struktur och ordning för att axla sitt ekonomiska ansvar eller för att upprätthålla en effektiv internkontroll. Där råder närmast rena Vilda Västern. I staten finns bra regelverk och ”missbruk” kan ses som en följd av verkschefens dåliga omdöme.

Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé och tidigare bland annat LO-ekonom, säger:

– Det finns en kultur i privat näringsliv av en relativt generös representationskultur. Det smittar naturligtvis in i större myndigheter och det är helt enkelt inte acceptabelt.

Vad säger du om att flera myndigheter inte har besvarat Aftonbladets begäran att få ut uppgifter om representation?

– Det är helt avgörande att skattefinansierad verksamhet är väldigt transparent och öppen för granskning. Har man gjort fel får man helt enkelt rätta till det felet.

Är inte förvånad

Stefan Fölster, chef för tankesmedjan Reforminstitutet och tidigare chefsekonom på Svenskt Näringsliv, är inte förvånad över pengarullningen:

– Men det är ändå anmärkningsvärt. Det har varit så mycket uppmärksamhet kring såna här fall under de senaste 20 åren. Det är märkligt att en del anställda och chefer ända chansar och tror att det kommer att gå bra.

– Det är ett slags okynneskonsumtion med andras pengar. Det stötande är att skattebetalarnas pengar används till sådant, säger Fölster.