Försäkringsbolagen granskas efter kritik

Uppdaterad 2016-05-19 | Publicerad 2016-05-18

Regeringsbeslut: Vill stärka insatserna för personskadade

Regeringen ser över försäkringarna vid person- och trafikskador.

– Det finns uppenbara problem i försäkringsbranschen. Det drabbar människor som gått igenom en enormt svår händelse, kanske fått men för livet, och som möter motstånd från försäkringsbolagen, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

Bakgrunden är den kritik som framkommit mot försäkringsbolagen kring personskador och trafikskador, att dessa patienter inte får lämplig behandling eller den ersättning som de har rätt till.

Studier har påvisat brister i hur försäkringsbolagen hanterar dessa skadeärenden.

–  Det har visat sig vara uppenbara brister i handläggningen. Det är långa handläggningstider och bristande information till försäkringstagarna, säger Per Bolund.

Även informationen till försäkringstagarna är undermålig.

– Man känner sig ofta obekväm och i underläge i relation till det stora försäkringsbolagen. Då behöver man få relevant information, som hur lång tid utredningen kommer att ta, säger Per Bolund.

Ytterligare ett problem är att försäkringsläkaren och den behandlande läkaren bedömer skadan olika och kommer fram till olika slutsatser ibland.

Svåra händelser

– Det skapar frustration hos de drabbade. Det är ju människor som drabbats av en enormt svår händelse, kanske fått men för livet och kan vara svårt traumatiserade, och som möter motstånd från försäkringsbolagen. De måste få en rättssäker behandling, säger Per Bolund.

Kritiken gäller inte bara läkarnas bedömningar och försäkringsbolagens hantering av skadeärenden, utan även sjukvårdens verksamhet

– Det är allvarligt att de människor som drabbas av personskador inte får den vård eller det ekonomiska stöd som de behöver, säger Gabriel Wikström, minister inom folkhälsa, sjukvård och idrott.

Regeringen har därför i dag beslutat att försöka stärka insatserna för personskadade. Det är ett samarbete mellan finansdepartementet och socialdepartementet och gäller två nya uppdrag.

Finansinspektionens uppdrag blir att ta reda på vilka rutiner och processer som försäkringsbolagen använder vid personskador. Samt undersöka försäkringsläkarnas roll, hur de rekryteras, om urvalet är skevt.

Socialstyrelsen ska analysera vilken vård som hälso- och sjukvården erbjuder till patienter med trafikskador och långvariga smärttillstånd.

Anmälde AFA

– Det är grupper som i bland kommer i kläm i vården. Vi vet ju att smärta kan vara svår att diagnostisera och att de som lider av långvariga smärttillstånd i bland känner sig ifrågasatta, säger Gabriel Wikström.

Han fortsätter:

– Om vi kan förbättra vården för dem, så behöver kanske inte allt vara nattsvart. Då ökar förutsättningarna för att patienten ska få en smidigare livssituation och inte behöva slåss mot myndigheter och försäkringsbolag.

Kritik mot försäkringsbolagen framkom även i Aftonbladets granskning "Blåsta på försäkringen" i april. Vi granskade då försäkringsjätten AFA som försäkrar 4,5 miljoner arbetstagare via kollektivavtalen.

Vi berättade om fyra äldre, arbetsskadade män som under flera års tid kämpade för att få livränta från AFA. Utredningarna tog så lång att en man hann dö innan pengarna betalades ut.

Pensionären Leif Kåvestad, 72, drev sitt samt fyra andras ärenden mot AFA och har granskat ytterligare ett 40-tal fall gällande livränta. Han anmälde AFA till Finansinspektionen.

"Kämpar man inte blir man lurad", sa Leif Kåvestad till Aftonbladet.

Följ ämnen i artikeln