162 000 asylsökande kom – 500 fick jobb

Av 162 000 människor som kom till Sverige förra året fick bara 0,3 procent, 494 personer, arbete. Det rapporterar SVT Nyheter.

– För att vi skulle mäkta med att registrera alla så var vi tvungna att bortprioritera vissa arbetsuppgifter, och det blev frågan om arbete, säger Migrationsverkets enhetschef Lisa Bergstrand till SVT.

En giltig id-handling och inga tidigare avslag på sökt asyl. Det är vad som krävs för att du ska få jobba innan ditt svenska uppehållstillstånd är klart.

Men långt från alla får möjligheten – av 162 000 asylsökande förra året fick bara 494 personer jobb.

Bara en tredjedel av alla asylsökande mellan 20 och 64 år fick arbetstillstånd, fast det ska ske automatiskt.

Migrationsverket uppger man för SVT att det är det höga trycket av asylsökande som gjort att myndigheten prioriterat bort frågan om sysselsättning.

Migrationsverkets enhetschef Lisa Bergstrand säger till SVT att hon inte vet om verket gör tillräckligt för att få asylsökande att leta jobb själva.

– Men vi gör vad vi blivit ålagda att göra, säger Lisa Bergstrand.

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert: