Interna kritiken: ”Centerpartiet måste agera”

De två centerpartistiska nämndemännen som ville fria mannen i det uppmärksammade misshandelsmålet – bland annat med hänvisning till att mannen var från en ”bra familj” – kritiseras nu internt av Centerpartiet.

– Jag har svårt att tänka mig att man kan finna en plats i ett Centerparti där allas lika värde är bland de viktigaste vi har, samtidigt som man resonerar så här i en dom, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) kräver att partiet agerar och kallar domen en rättsskandal.

Det stormar kring de två centerpartisterna Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson, som i en dom i Solna tingsrätt friat en man som åtalats för misshandel mot sin fru, med resonemang som bland annat handlar om att kvinnan inte är trovärdig för att hon inte grät när hon lämnade sin berättelse.

”Aktualiserar frågan om nämndemannasystemet”

Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet och riksdagsledamot, är starkt kritisk till hur nämndemännen agerat och menar att det kommer öppna upp diskussionen för hur nämndemän tillsätts.

– Vi har prövat frågan i centerstämman och kommit fram till att rekryteringen ska breddas. Den här och andra historier som dyker upp med jämna mellanrum. Jag ser det inte alls som omöjligt att vi tar upp det här på nästa stämma och landar i en annan slutsats.

Ebtisam Aldebe (C) har tidigare framfört åsikter om ”särlagstiftning” för muslimer. Den andra centerpartistiska lokalpolitikern som var nämndeman i fallet, Hasan Fransson, vill till en början inte kommentera fallet. Under eftermiddagen meddelar han att han hoppar av samtliga politiska uppdrag samt uppdraget som nämndeman.

– Jag blir fruktansvärt upprörd när jag läser vad de har uttryckt i den här domen. Dom ger uttryck för värderingar som jag inte tycker hör hemma i ett civiliserat samhälle, säger Johan Hedin.

Inledningsvis hänvisade Centerpartiets partiledning till det uttalande som gjorts av Centerpartiet i Solna, där Magnus Persson, partiets starke man i Solna kommenterat att ”den typ av sexistiska resonemang som förekommer i domskälen är helt oacceptabla” och att han hoppas att Aldebe själv väljer att lämna sitt uppdrag som nämndeman.

Kommer de att uteslutas?

– Jag har inte rådighet över den saken, det är en fråga för partistyrelsen, men jag har svårt att tänka mig att man kan finna en plats i ett Centerparti där allas likas värde är bland det viktigaste vi har och samtidigt resonera så här i en dom, säger Johan Hedin.

”Centerpartiet måste agera”

Även Centerpartiet ungdomsförbund är starkt kritiska och skriver på Twitter att Aldebe bör lämna partiet omgående. Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) skrev under söndagskvällen att partiet måste agera.

”Solna Tingsrätts domskäl i en misshandelsdom är en rättsskandal. Maken frias med märkliga argument, hustrun misstänkliggörs. Två nämndemän står mot en nämndeman och lagmannen. Svärtar nämndemannasystemet. Centerpartiet måste agera”, skriver Danielsson på Twitter.

C-politikern Abir Alsahlani tycker att det är en befogad fråga varför personerna inte uteslutits tidigare och skriver i ett inlägg på Facebook att det först och främst är upp till Centerpartiet i Solna att göra bedömningen om ett uteslutningsärende bör inledas – den bedömningen borde har gjorts tidigare.

”Jag förstår om några tycker att det är för lamt. Men det hela måste ses i ljuset av vad ett medlemskap i en politisk organisation ska innebära. Det ska inte vara lätt att göra sig av med ”obekväma” medlemmar. I ett demokratiskt samhälle ska medlemmar inte behöva vara rädda för uteslutning om de går emot partiledningen.  Det måste gå att påvisa strid mot stadgar och värdegrund. 
Det är partistyrelsen som i slutänden fattar det beslutet där det först bereds.”, skriver Alsahlani.

Aftonbladet Debatt ifrågasätter tio centerpolitiker nämndemännens agerande.

Uteslutningsärende inlett

Under måndagsförmiddagen meddelar partisekreterare Michael Arthursson att partiet inlett en uteslutningsärende mot nämndemännen Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson.

– Man borde fattat beslut långt tidigare att hon inte ska representera Centerpartiet, säger Michael Arthursson om Ebtisam Aldebe.

Publisert:

LÄS VIDARE