Lärare pressas att höja betygen – för att behålla elever

Foto: Fredrik Sandberg / TT
NYHETER

Lärare pressas av sina chefer att sätta högre betyg än de tänkt.

Dessutom går rektorer in och ändrar i betygen bakom ryggen på ansvarig lärare, visar SVT:s Uppdrag Granskning.

Samtidigt som svenska elever visar upp allt sämre kunskaper i internationella kunskapsmätningar har betygssnittet höjts. SVT:s program Uppdrag Granskning visar i kvällens avsnitt en viktig förklaring till betygsinflationen: Skolledningar – både i fristående och kommunala skolor – vill ha nöjda elever och föräldrar, och är beredda att tumma på regelverken för att uppfylla önskemålen. Annars är risken att familjerna väljer en annan skola.

Flera steg

I programmet vittnar flera lärare om hur de övertalats av att sina chefer att sätta högre betyg än vad de själva anser är rätt och riktigt. I en ljudupptagning som gjorts i smyg hörs en rektor förklara för en av sina lärare att om en elev vid ett enda tillfälle presterat på högsta nivå, så räcker det för slutbetyget A. Ett resonemang som tillbakavisas av experter. Men den aktuella läraren faller till föga och höjer betygen, i vissa fall med flera steg.

I en enkät som besvarats av 682 lärare uppger 218 att de upplevt att rektor försökt påverka deras betygssättning.

Utan vetskap

Uppdrag Granskning ger också exempel på när rektorer själva höjt betyg, utan lärarens vetskap, vilket är ett brott mot skollagen. Men betygsfrågor har inte hög prioritet hos Skolinspektionen, utan när en anmälan om betygssättning kommer uppmanas huvudmannen att själv göra en utredning.

De nationella proven ska hjälpa skolorna att sätta rättvisa betyg. Men inte heller de räcker till. Ett par elever berättar i programmet att de redan före ett nationellt prov blev lovade ett visst slutbetyg, så länge de inte presterade alltför dåligt på provet. I en ljudinspelning hörs också en rektor förklara för en elev att han kanske inte ska skriva provet, eftersom han då riskerar att få ett lägre betyg.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM