Lärare kan få ny karriärtrappa

Av: TT

Publicerad:
En utredning föreslår ett nationellt program för lärares kompetensutveckling. Arkivbild.
Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix / TT
En utredning föreslår ett nationellt program för lärares kompetensutveckling. Arkivbild.

En tydlig karriärtrappa som toppas med titeln särskilt meriterad lärare. Det bör locka fler till läraryrket och få fler att stanna kvar, enligt ett förslag till regeringen.

– Man skulle kunna få en sådan modell att börja fungera under nästa mandatperiod, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringens utredare Björn Åstrand har haft till uppgift att visa hur läraryrket kan få högre status. Hans huvudförslag är ett nationellt professionsprogram – ett tydligt, nationellt ramverk för hur lärare och rektorer kan avancera i karriären genom kompetensutveckling och ökande erfarenhet. Det betyder att lärare ska kunna gå från att vara legitimerad lärare, till erfaren lärare, meriterad lärare och slutligen särskilt meriterad lärare.

– Då stannar fler lärare i skolan, vi utvecklar tidigare en högre nivå av kompetens och då lär sig våra elever mer, säger Björn Åstrand.

Vet vad som gäller

Åstrand betonar vikten av att de lärare som når högst kompetens också används till de svåraste uppdragen, vilket Gustav Fridolin understryker.

– Lärarbristen ska inte bäras av de skolor som har störst behov, säger Fridolin.

Den största vinsten med den föreslagna karriärmodellen är att lärarna aldrig ska känna osäkerhet om vad som krävs för att avancera – och få löneökning, enligt honom.

– Lärare får makt över sin utveckling och vet vad som förväntas av dem, och slipper känna osäkerhet på den punkten, säger Fridolin.

Han syftar på de lönesatsningar som gjorts med hjälp av statliga pengar, men som på många håll skapat splittring i lärarkåren på grund av otydliga lönekriterier. Nu föreslås att kompetens bedöms nationellt, inte lokalt av de närmaste cheferna.

Fler assistenter

Björn Åstrands andra huvudförslag har mer formen av en uppmaning: Avlasta lärarna och låt lärarassistenter och liknande sköta administrativa uppgifter. Men hur det ska gå till bör vara en fråga för varje arbetsgivare.

– Detta är verkligen en nyckelfråga. Där det fungerar bra har man sett över arbetsbördan och tagit in nya yrkesgrupper. Det jag skulle önska är att lärarassistenter och andra skulle kunna ha uppgiften som ett första steg mot läraryrket, säger Björn Åstrand.

f

Publicerad: