Professor: Prata med din läkare

NYHETER

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med digoxin bör tala med sin doktor om medicineringen.

Det råder hjärtprofessorn Lars Wallentin sedan en svensk studie visat på ökad dödlighet bland dessa patienter.

Studien, presenterad i facktidskriften European Journal of Clinical Pharmacology, visar att digoxin tycks öka risken för att patienter med förmaksflimmer ska dö under behandlingens gång.

Resultaten bygger på uppgifter ur det nationella registret för hjärtintensivvård, Riks-Hia.

– Det här är ju en registerstudie, inte en läkemedelsstudie där man jämför två olika läkemedel med varandra. Man får ta det som signal på att det här kan vara olämpligt på patienter med enbart förmaksflimmer efter en hjärtinfarkt, säger Lars Wallentin, hjärtprofessor i Uppsala och ansvarig för Riks-Hia.

Speciell grupp

Digitalispreparat som digoxin används som behandling vid hjärtsvikt – en vanlig orsak till förmaksflimmer efter en hjärtinfarkt. De flesta patienter med förmaksflimmer har också hjärtsvikt. Patienter som bara har förmaksflimmer är därför en speciell grupp, konstaterar Lars Wallentin.

Av patienterna med enbart förmaksflimmer dog nästan var tionde under det första året efter att ha skrivits ut från sjukhuset. Bland dem som behandlades med digoxin var dödligheten drygt 40 procent högre, skriver Upsala Nya Tidning.

Det som inte syns i studien är vilka avväganden den behandlande läkaren gjort. Det kan också påverka resultatet, påpekar Lars Wallentin.

– Patienter som får digitalis är ofta äldre. Man får mer uppfatta det här som en signal att man ska överväga extra nog innan man sätter in det.

Tala med doktorn

Samtidigt finns andra studier som talar i samma riktning, konstaterar han.

– I dag är det så att vi som hjärtläkare inte rekommenderar digitalis om man bara har förmaksflimmer utan någon annan underliggande hjärtsjukdom. I stället använder vi andra läkemedel för att reglera hjärtrytmen, som betablockerare eller kalciumhämmare som gör att hjärtat går mindre ojämnt.

Han råder oroliga patienter att tala med sin läkare om behandlingen är nödvändig.

TT