Nya sparkrav slår mot svaga elever

NYHETER

29 skolor tvingas till åtstramningar under hösten

1 av 2 | Foto: Sturebyskolan.

Trots ökad budget tvingas 80 procent av Stockholms skolor till tuffa besparingar i höst.

100 miljoner kronor saknas, enligt en undersökning som socialdemokraterna gjort.

- Det är svårt att förutse alla konsekvenser, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (fp).

I stället för att stadsdelsnämnderna fördelar pengarna till Stockholms skolor sköts den ekonomiska styrningen numer centralt.

Det har medfört att kostnaderna istället ligger direkt på skolorna, som själva måste betala extraresurserna som krävs för elever med behov av särskilt stöd.

Förändringen skapade debatt redan i våras, då det bland annat pekades på nedskärningar och resursbrist på flera håll i kommunen.

Nu redovisar socialdemokraterna en undersökning, som bygger på en telefonenkät ställd till 60 grundskolor inom Stockholms stad.

50 av dem har svarat och 80 procent uppger att de tvingas till åtstramningar för att få ekonomin att gå ihop i höst.

- Vi uppskattar att det saknas 100 miljoner kronor. Vår slutsats är att det främst drabbar barn med behov av särskilt stöd, säger oppositionsborgarrådet Roger Mogert (s).

Inga nerdragningar bland personalen

Utbildningsförvaltningen gör just nu en utredning för att få klarhet i skolornas ekonomi.

- När man gör en sån här jätteomorganisation är det svårt att förutse alla konsekvenser, men det är det vi ska förbättra nu. Vi har en buffert på lite drygt 30 miljoner kronor att fördela till de skolor som drabbats, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (fp).

Mariaskolan på Södermalm är en av skolorna som tvingas dra åt svångremmen.

- Våra ekonomiska ramar blir snävare och vi är redan mer återhållsamma med dagligförbrukningen. Några neddragningar bland personalen är inte aktuellt i nuläget, men man får se hur det ser ut vid årsskiftet, säger Emil Kilsäter, biträdande rektor för Mariaskolan.