Flodkräftan döende i länet

NYHETER

Slås ut av signalkräftan

Flodkräftans sista dagar i Örebro län kan vara räknade. Den främsta orsaken är att folk olagligt planterar ut signalkräftor som för med sig kräftpest.

Foto: För att bevara flodkräftan kan det bli aktuellt med skyddsområden.

– Det skulle bli en fattigare artrikedom om flodkräftan försvann, säger Martin Engström, fiskeexpert på länsstyrelsen i Örebro län.

Signalkräftan är boven

Flodkräftan klassas av Naturvårdsverket som en starkt hotad art. Ett av de främsta hoten är olaglig utplantering av signalkräftan. Medan signalkräftor för med sig kräftpesten utan att själva smittas av den så dör flodkräftorna av pesten.

Information och skyddsområden

Nu vill länsstyrelsen bilda skyddsområden för att förhindra spridningen av pesten. Det innebär att till exempel båtar inte får flyttas från andra sjöar till skyddade sjöar utan att desinficeras.

– Vi måste också informera människor om att flodkräftan är på väg att försvinna och att det framför allt är på grund av pestbärande signalkräftor.