"Alla ska tala svenska"

1 av 2 | Foto: MAGNUS FRÖDERBERG/NORDEN.ORG
Svenska är bäst Jógvan vid Keldu är politiker på Färöarna och förespråkar att alla i Norden lär sig tala svenska.

avZendry Svärdkrona

NYHETER

Hela Norden ska tala svenska med varandra.

Det anser Jógvan vid Keldu, representant för Färöarna i Nordiska rådet.

- Svenskan är störst av de nordiska språken. Därför är det mest logiskt att alla lär sig svenska, säger han.

Jógvan vid Keldu presenterade sitt förslag vid Nordiska rådets möte i Köpenhamn för några dagar sedan.

Nu väntar han på reaktionerna.

Måste stå emot engelskan

- Jag kommer förmodligen att tvingas kontakta de olika ländernas regeringar för att få ett svar, säger Jógvan vid Keldu.

- Om vi ska lyckas stå emot engelskans dominerande ställning måste vi genomföra detta. Annars kommer vi nordbor att tala engelska med varandra om tjugo år. Den nordiska gemensamma identiteten går därmed förlorad.

"Folk måste få välja"

Jógvan vid Keldu är politiker på Färöarna där han tillhör det nationalistiska fólkaflokkurin (folkpartiet).

Aftonbladet har utan framgång försökt få kulturministrarna i Norge och Danmark att kommentera förslaget.

I stället får artisten Elisabeth Andreassen ge sina synpunkter i frågan. Det är svårt att hitta någon som är lämpligare. Hon är norsk medborgare och bosatt i Norge- men född i Sverige och talar svenska som en göteborgska.

Elisabeth Andreassen tror inte på förslaget om svenska som gemensamt nordiskt språk.

- Jag tycker att man ska hålla på sin egenart, det är viktigt att känna rötter och traditioner, säger hon.

Andra områden där Sverige dominerar i Norden...