Staten ger upp mål om Hallandsåsgift

NYHETER

Staten ger upp sin kamp mot franska kemijätten Rhodia, företaget bakom tätningsmedlet Rhoca Gil. Kammarkollegiet har i samråd med Banverket beslutat att inte överklaga det förlorade målet om ersättning för miljöskandalen i Hallandsås.

Beslutet fattades på tisdagen, samma dag som tiden för ett överklagande löpte ut. Det skedde sedan Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh en sista gång plöjt igenom den 150 sidor långa domen från Helsingborgs tingsrätt.

Staten, företrädd av Kammarkollegiet, hade stämt Rhodia på 46 miljoner kronor. Pengarna skulle vara skadestånd för kostnader för bland annat sanering sedan det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil från Hallandsåstunnelbygget läckt ut och förgiftat omgivningen.

Tingsrätten avvisade

Men den 25 september avvisade Helsingborgs tingsrätt kravet. Rätten hänvisade till att Banverket och entreprenören Skanska själva bar så stort medansvar för giftkatastrofen att en eventuell skadeståndsskyldighet för Rhodiabolagen under alla förhållanden skulle ha jämkats till noll.

– Vi anser visserligen att domen är både felaktig och i vissa avseenden märklig. Men eftersom vi inte överklagar den får vi också avhålla oss från att kritisera den mer än så, säger kammarrådet Lars Sjöberg som drivit ärendet för Kammarkollegiet.

Ett viktigt skäl för beslutet är, enligt Sjöberg, att franska Rhodia Chimie inte skulle bedriva någon verksamhet längre. Rhodias svenska försäljningsbolag är sedan länge vilande.

– Vi skulle alltså riskera att stå där med lång näsa och inte få några pengar även om vi skulle vinna, säger Sjöberg. Det är bara att inse att ett fortsatt processande skulle vara meningslöst.

Rhodia: Dimridå

Rhodias ombud, advokat Claes Broman, avfärdar det argumentet som en dimridå.

– Det handlar om prestige eftersom Kammarkollegiet valde att självt driva det här målet. Givetvis skulle Rhodia Chimie, som är ett solitt företag, ha betalat om den här processen hade gått det emot, säger han.

Kammarkollegiets beslut betyder emellertid inte att den juridiska processen mellan staten och Rhodia är över. Den går nu tillbaka till Helsingborgs tingsrätt, där företaget kommer att kräva staten på ersättning för sina processkostnader.

– Det rör sig om åtskilliga miljoner. Målet var av den arten att svarandesidan tvingats lägga ned ett enormt arbete både i Sverige och Frankrike, säger Claes Broman.

TT