Svenska folkets stöd störtdyker

Decemberöverenskommelsen. Den 27 december 2014 meddelade ledarna för regeringspartierna och Alliansen att en överenskommelse hade träffats, som möjliggör för ­minoritetsregeringar att styra landet enligt sitt eget budgetförslag. Sedan dess har stödet från folket sjunkit markant.
Decemberöverenskommelsen. Den 27 december 2014 meddelade ledarna för regeringspartierna och Alliansen att en överenskommelse hade träffats, som möjliggör för ­minoritetsregeringar att styra landet enligt sitt eget budgetförslag. Sedan dess har stödet från folket sjunkit markant.

Stödet för decemberöverenskommelsen störtdyker hos svenska folket.

Endast hälften så många tycker i dag att handslaget mellan partierna är bra för Sverige – jämfört med för tre månader sedan.

Bland kristdemokrater och moderater är stödet näst intill obefintligt.

Julgröten var knappt uppäten när regeringspartierna S och MP ingick decemberöverenskommelsen med Alliansens fyra partier M, C, FP och KD.

Uppgörelsen reglerar att en minoritetsregering ska kunna få genom sin ekonomiska politik.

Hälften var för

Kort därefter gjorde ­Aftonbladet/Sverige tycker en mätning av stödet för överenskommelsen i väljaropinionen.

Då tyckte nästan hälften av de tillfrågade, 49 procent, att uppgörelsen var bra för Sverige.

I dag, drygt tre månader senare, har stödet nästan halverats.

Nu ger endast 26 procent tummen upp.

– Stödet för december­överenskommelsen har nästan halverats på kort tid. Samtidigt ser vi att svenska folket tvekar om vem som egentligen vinner på uppgörelsen, säger Karin Nelsson, opinionschef på Sverige tycker.

Andelen tveksamma har stigit från 19 till 31 procent och de som dömer ut uppgörelsen som dålig har ökat från 32 till 43 procent.

De som framför allt tar sin hand ifrån uppgörelsen är kvinnor och unga.

Minimalt hos Alliansen

– Bland kvinnor har ­stödet gått från 50 procent i januari till 22 procent i ­denna mätning. För ­männen var andelen 48 ­procent då, till 30 procent nu. När det gäller de yngre upp till 29 år har stödet gått från 57 procent till 22 under ­samma tid, säger Karin Nelsson.

Stödet för december­överenskommelsen är störst inom regeringspartierna och det är också här man har störst tilltro till att man har något att vinna på uppgörelsen.

Inom Alliansen är dock stödet för decemberöverenskommelsen minimalt.

Mycket skeptiska

Mest skeptiska är krist­demokratiska sympatisörer där bara två procent av de svarande tycker att uppgörelsen är bra för Sverige. Även inom Moderaterna är stödet mycket svagt, bara tio procent tycker i dag att överenskommelsen är positiv.

38 procent av alla tillfrågade tror att det är S/MP-regeringen som har mest att vinna på överenskommelsen. Medan endast tio procent tror att det är Alliansen som gynnas.

Publisert: