Nyheter

De vill ge alla nyanlända en vän

Av: 

Nathalie Mark

NYHETER

Med en kompisförmedling försöker organisationen Kompis Sverige att skapa nya mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar. Och de har redan hittat nya vänner till 1 300 personer.

"Vi vill finnas i alla kommuner i Sverige för att kunna göra en verklig skillnad".

Varje år kommer flera tusen människor till Sverige för att börja ett nytt liv. Det är en lång och ofta svår process där man inte sällan får vänta år på att få asyl och börja på sfi. Men även när man får påbörja sin svenskundervisning är det få som har vänner att få öva sitt nya språk med – det vill Kompis Sverige ändra.

– I ett SFI-klassrum med 30 personer kan ungefär hälften av dem ha bott i Sverige i mellan 5 och 10 år. När vi har varit ute och frågat hur många av dem som har en kompis att prata svenska med räcker ingen upp handen. Många säger att de har försökt, kanske ringt på hos en granne eller pratat med någon på bussen men att det är svårt. Så när vi säger att vi startat en kompisförmedling för nyanlända och etablerade svenskar vill alla vara med, berättar Natassia Fry, som tillsammans med Pegah Afsharian har grundat Kompis Sverige.

Ofta projekt - sällan långsiktiga lösningar

Idén till organisationen fick de när de för tre år sedan hade sökt tjänster som projektledare för ett mentorsprojekt som sedan aldrig blev av. De började då prata om att integration i Sverige ofta görs i projektform och sällan som en långsiktig lösning.

– Så fort projekttiden tar slut försvinner all erfarenhet, nya projekt startas och folk byter jobb och försvinner. Dessutom tyckte vi att för mycket gick ut på att etablerade svenskar skulle hjälpa nyanlända. Utifrån det startade vi Kompis Sverige där alla är med på lika villkor, säger Pegah Afsharian.

"Vi vill ta bort 'vi och dem'"

Om man vill vara med i Kompis Sverige får man först komma på en intervju och berätta om sig själv och sitt liv. Utifrån det matchas man sedan ihop med en nyanländ med exempelvis liknande intressen eller barn i samma ålder. Sedan starten 2013 har de nu hjälpt 1300 personer att finna nya vänner. Kompis Sverige har även samarbeten med sex kommuner som via dem hjälper till att sprida informationen om initiativet till nyanlända.

– Och fler kommuner ska det bli! Vi vill finnas i alla kommuner i Sverige för att kunna göra en verklig skillnad och sudda ut gränserna mellan nyanlända och etablerade. Vi måste ta bort "vi och dem", säger Natassia Fry och fortsätter:

– 2016 är integrationsutmaningarna stora i Sverige och det är väldigt viktigt att det finns hållbara och långsiktiga planer. Tänk hur svårt det kan vara som nyinflyttad göteborgare i Stockholm att finna nya vänner – och tänk då hur det är för nyanlända.  Vår dröm är att kunna ge alla nyanlända i Sverige en ny vän.

Fått större förståelse för varandra

Reaktionerna på kompisprojektet har heller inte låtit sig vänta.

– Människor blir verkligen väldigt goda vänner och det är helt fantastiskt att se vad vänskap kan göra för folk. Både nyanlända och etablerade svenskar går dessutom in i mötet med vissa fördomar och många vittnar nu om hur mycket de har lärt sig. De har fått större förståelse för varandras bakgrunder och det om något är extremt viktigt i Europa i dag, säger Pegah Afsharian.

ANNONS EXTERN LÄNK

Present till mors dag eller studenten? Missa inte alla klipp – upp till 50% rabatt på presenter varje dag hos Cervera

Cervera

Publisert: