Facket: ”Det krävs mer åtgärder”

Publicerad:
Uppdaterad:
Janne Rudén.
Janne Rudén.

NYHETER

Regeringen satsar miljarder på att förbättra järnvägsunderhållet de kommande åren.

Fackförbundet Seko välkomnar beskedet, men kräver samtidigt att staten tar ett större samlat ansvar för järnvägsunderhållet.

– Vi utgår från att regeringen återkommer i den frågan inom en snar framtid, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

I dag presenterade regeringen en satsning på ökat järnvägsunderhåll de kommande åren. Utspelet ledde omgående till reaktioner. Fackförbundet Seko, som organiserar stora delar av de som arbetar med underhållet, välkomnar förslaget.

– Järnvägsunderhållet är eftersatt och förtroendet för järnvägen är väldigt lågt. Det är en viktig signal som regeringen nu skickar genom att öka anslagen till underhållet, säger förbundsordförande Janne Rudén.

Vill se ökat statligt ansvar för underhållet

Men samtidigt menar Seko att det inom kort krävs mer förändringar och det fort.

– Järnvägspolitiken står på två ben, dels är det en resursfråga, men det är också en organisatorisk fråga. Förutom extra pengar krävs att samhället tar det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet. Vi utgår från att regeringen återkommer i den frågan inom en snar framtid.

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) säger att arbetet med att se över hur underhållet är organiserat är igång. Inom kort presenteras en utredning som arbetet med frågan. 

– Den får vi till oss den 16:e april och när vi har remitterat den och fått in synpunkter från olika instanser kommer vi naturligtvis gå vidare och lägga uppdrag och ta hand om även den delen om det finns behov av att göra förändringar, säger hon.

Utredning presenteras inom kort

Redan tidigare har regeringen dock sagt att den statliga kontrollen över den svenska järnvägen behöver stärkas.

– Det gäller även underhållet, där vi tror att det är för många händer och för dålig kunskap om hur det ser ut och därmed också för svaga underlag för att göra rätt prioriteringar, säger Anna Johansson.

Även från de politiska motståndarna i Moderaterna är tongångarna positiva.

– Det är bra att regeringen fortsätter den satsning på järnvägen som Alliansregeringen inledde. När Alliansregeringen tillträdde 2006 ärvde vi en järnväg som varit eftersatt i decennier och fördubblade därför anslagen till drift och underhåll från 38 miljarder till 86 miljarder, säger trafikpolitiska talespersonen Jessica Rosencrantz (M).

Publicerad: