Nyheter

Surströmmingen räddad i dag

Av: 

Karin Ahlborg

NYHETER

Fram med klädnyporna igen.

Det blir en fortsatt stank över landet.

Eskil Erlandsson meddelade att Sverige kommer att ansöka om permanent undantag från dioxinhalterna.

En klassisk klämma.
En klassisk klämma.

Äntligen kan surströmmingsälskarna och fiskarna längs Norrlandskusten andas ut.

Råvaran till den svenska nationalrätten är räddad.

Kan fortsätta säljas

Sverige kommer att begära den permanenta dispens som EU erbjuder och därmed kan strömming och lax fortsätta att säljas.

Hade regeringen valt Livsmedelsverkets linje; att tacka nej till undantaget hade vår surströmming gått i graven.

Anledningen är att strömming över 17 centimeter inte skulle får säljas och till surströmmingen krävs fiskar på lite drygt 20 centimeter.

Med ett förbud hade salterierna längs Norrlandskusten fått lägga ner.

Fisket som helhet skulle också drabbats.

- Ett fiske kan inte pågå som tidigare med ett förbud att sälja strömming över 17 centimeter, som står för 90 procent av värdet, säger

Björn Åsgård på Fiskeriverket.

”Tar mig en liten konjak”

I Surströmmingsakademin jublas det idag.

- Jag tror att jag ska ta mig en liten konjak nu, säger Ruben Madsen, ordförande i akademin.

- Det är eufori och lättnad. Det känns som att ha tränat för en bergsbestigning i flera år och äntligen stå på toppen.

- Men det är en eufori med ansvar. Det här havet som vi har förstört under så lång tid ska vi ta hand om. Vi ska använda den energi som

gått åt till den här frågan till att ta ansvar för vårt vatten.

Anledningen till att Livsmedelsverket inte önskade ett undantag beror på att en liten del, någon procent enligt Livsmedelsverket självt, av

kvinnor i fertil ålder inte följer verkets rekommendationer för hur ofta man bör äta strömming.

”Stort värde”

- Det är svårt att säga vilken hälsoeffekt det har men vi tycker att det är till större nytta än skada att förbjuda den större strömmingen som innehåller för höga halter dioxiner, säger Anders Glynn, toxikolog på Livsmedelsverket.

Trots att vi äter den feta Östersjöfisken med halter över de gränsvärden EU satt upp ligger svenskarna lågt i totalt dioxinintag jämfört med övriga Europa. Vi hamnar på ungefär hälften av det värde Världshälsoorganisationen satt upp som högsta tolererbara.

- Jag tycker att vi ska ha undantaget, säger Richard Tellström, docent i måltidskunskap vid Grythyttan.

- Surströmmingen har ett stort värde för det gastronomiska Sverige.

ANNONS

Nya Mumin-muggarna med Lilla My och Stinky finns hos Cervera – förboka redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert: