Bakläxa för regeringens förslag sjukförsäkringen

Oppositionen vill riva upp hela systemet

Regeringens utspel om ändringar i sjukförsäkringen får bakläxa. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör tummen ner och efterlyser radikala grepp:

– Det är ett konstigt lappande och lagande i ett trasigt system, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Thomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, anser att förslagen som alliansen presenterat på DN-debatt ger marginella effekter. Den rödgröna oppositionen är enig om att det är för lite - och för sent. Socialförsäkringsminister Kristerssons löfte om att skyndsamt titta med förstoringsglas på frågan har lett till en halvblind översynd som missar målet, anser de.

"Öppnar för godtycke"

Gunvor G Ericson (MP) fnyser åt att alliansen lanserar det gamla begreppet "oskäligt" som en ny räddning för de som riskerar utförsäkras.

– Det är bra att alliansen har sjukdomsinsikt men medicinen är inte tillräcklig utan öppnar för med godtycke. Så vitt jag förstår är det Försäkringskassan som ska göra bedömningen men det bör återföras till läkaren, säger Wiwi-Anne Johansson, vänsterpartiets ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.

MP: Marginell förbättring för liten grupp

De som lämnar tidsbegränsad förtidspension och saknar sjukpenninggrundad inkomst kan få det lite lättare, medger Gunvor G Ericson. Men en ny ersättningen och bostadsbidrag till dessa "nollklassade", som hon anser misshandlats allra mest i systemet, räcker inte för att skapa ett rättssäkert system.

– Det är för en liten liten grupp de gör marginella förändringar. Jag hade föväntat mig att de som går från sjukförsäkringen och in i arbetslivintroduktion skulle få vara kvar i sjukersättningen, säger Gunvor G Ericson.

Vänsterpartiet kommer rösta nej när förslaget kommer upp i höst, uppger Wiwi-Anne Johansson. Socialdemokraterna tycker att det är förtidigt att ta ställning eftersom förslaget ändå går i rätt riktning.

Miljöpartiet vill helt riva upp sjukförsäkringssystemet eftersom det är föråldrat. Det är utformat i en tid när folk lättare fick jobb, menar Gunvor G Ericson.

"Ta bort stupstocken"

Den rödgröna trion är överens om att tidsgränsen ska slopas.

– Vi behöver ha ett bättre förslag med en helhetssyn på människor och en förståelse för att människor kan vara sjuka längre än 2,5 år. Ta bort stupstocken i sjukförsäkringen, säger Gunvor G Ericson.

– Den som är sjuk behöver inte ha en tidsgräns flåsande i nacken, säger Wiwi-Anne Johansson.

Alliansen anser att det behövs mer samarbete mellan myndigheter och rehabilitering tidigare. Det har den rödgröna trion också efterlyst.

– Vi behöver en rehabilitering värd namnet. Regeringen tar inte avstånd från tidigare rehabiliteringgarantin som har visat sig vara en flopp, säger Carina Moberg, socialdemokratisk gruppledare i riksdagen.

Publisert: