Världsunikt fynd på botten av sjö

avNiklas Eriksson

”Är ett unikt fynd”

Foto: Fredrik Hallgren
8 000 år gamla människoskallar har hittats i Motala.

8 000 år gamla människoskallar har hittats i Motala.

Stenålderskranierna hittades träda på trästavar.

Det världsunika fyndet kan vara spår av rituella begravningar.

Eller avskräckande troféer.

Foto: Anna Arnberg
Daniel Andersson, en av utgrävarna, visar ett kranium.

På botten av en igenväxt sjö i Kanaljorden i Motala har arkeologer gjort ett helt unikt fynd - elva välbevarade kranium från äldre stenåldern.

Två av människoskallarna hittades satta på trästavar och alla är 8 000 år gamla.

Vad det betyder att flera av skallarna är fastsatta på trästavar är lite av ett mysterium. En teori är att det handlar om rituella begravningar.

– Det finns tecken på att de först varit begravda på andra platser eller varit utsatta för naturen på andra sätt och sedan grävts upp för att monteras på stavarna, säger Fredrik Hallgren arkeolog och projektledare för utgrävningarna.

Stabiliserat sjöbotten

På platsen där huvudena hittades finns också spår av att stenåldersmänniskorna med hjälp av stenar stabiliserat sjöbotten.

– Det kan betyda att man monterat upp skallarna för att visa upp under ritualen och sedan sänkt ned dem i sjön, säger Fredrik Hallgren.

Eftersom det rörde sig om jägar- och samlarsamhällen kan platsen vid sjön ha varit en helig mötesplats. Någonstans där människor för 8 000 år sedan samlades för att träffas och hedra anhöriga som avlidit sedan de senast träffades.

Men det kan röra sig om något mycket grymmare än så.

Kan vara troféer

– Vi kan inte utesluta att det är troféer från krig eller strider, där skallarna tagits med för att visas upp, säger Fredrik Hallgren.

Utöver kranium på pinnar har man också gjort andra intressanta fynd, till exempel organiska rester av vad som kan vara en 8 000 år gammal hjärna.

Fynden är mycket välbevarade och forskarna kommer att kunna ta reda på mycket om människorna under den äldre stenåldern med hjälp av dem.

– Vi kan göra analyser som visar om de kommer från området och det finns något släktskap mellan dem, säger Fredrik Hallgren.

Unika fynd

– Det kan ge oss ledtrådar till vilken av teorierna som stämmer.

Utgrävningarna där fynden gjorts har skett i samband med järnvägsbyggen i området och har pågått sedan 2009. Och efter att ha visat upp dem för andra arkeologer vågar Fredrik Hallgren kalla dem unika:

– Det finns inga liknande fynd från äldre stenålder tidigare. Vi är inte bortskämda med den här typen av fynd, säger han.