Misstänkt ubåt utanför hamnen i Göteborg

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Marinen analyserar trovärdiga uppgifter

1 av 5 | Foto: roger lundsten
Försvarets korvett HMS Malmö är på plats i Göteborg.

Något som kan vara en ubåt har siktats väster om Göteborgs hamn.

Försvarsmakten kallar händelsen för "misstänkt undervattensverksamhet".

Enligt försvaret ska det röra sig om information från en "trovärdig uppgiftslämnare".

– Vi analyserar nu rapporten. Bland annat har vi ett antal fartyg i det aktuella området som stöd för analysarbetet, säger marininspektör Jan Thörnqvist till Aftonbladet.

Aktivitet i skärgården

Enligt flera vittnen råder det nu full aktivitet ute i Göteborgs skärgård.

En boende i området berättar för Aftonbladet hur två gummibåtar med dykare ligger i farleden på väg ut mot Björkö.

– Precis när färjan jag var på åkte förbi kom det upp två dykare, säger han.

Ett annat vittne berättar att tre patrullbåtar har legat stilla utanför Kalvsund de senaste timmarna.

– Och för en liten stund sedan kom en stridsbåt körande förbi i full fart, säger vittnet.

”Trovärdig”

Försvarsmakten avslöjar inte vem som lämnat uppgifterna, men det ska röra sig om information från någon som uppfattas som trovärdig.

– Vi har ingen anledning att misstro vad personen upplever sig ha sett. Det är någon som är van vid att titta på havet.

Jan Törnqvist vill heller inte avslöja vad personen såg, när eller exakt var det var.

– Men det skedde nyligen. Det kan jag säga.

Allmänhetens hjälp

Personen ska ha iakttagit den misstänkta främmande undervattensverksamheten väster om Göteborgs hamn.

– Vi uppskattar väldigt mycket att allmänheten håller utkik. Det är precis så det ska fungera och det är så vi arbetar. Utan en massa ögon i våra skärgårdar får vi inte de här rapporterna.

Hur ofta visar sig de här rapporterna vara korrekta?

– De flesta rapporter under senare år har vi antingen avskrivit för att vi inte kan förklara dem, alternativ för att vi kunnat förklara dem med naturliga orsaker. Men dessförinnan genomförs ett omfattande analysarbete.

Karlskrona och Stockholm

Fartyg och personal kommer  från Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona och Fjärde sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet på Berga utanför Stockholm.

– I det här arbetet använder vi oss av marinen för att hävda svensk territoriell integritet. Vi vet inte om det handlar om någon kränkning, men vi analyserar rapporten och har fartyg på plats.

Kontrollerar havsområden

Tredje och fjärde sjöstridsflottiljen är insatsförband i den svenska marinen som kan kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.

Amfibieregementet, Amf 1 kan "ta och utöva kontroll över kustområden". De kan verka i och under vattenytan, på land och i luften. I sitt arbete använder de sig bland annat av snabbgående stridsbåtar.

– Området är också starkt trafikerat och därför är det viktigt att vi också går ut och informerar om vad vi gör, säger Jan Thörnqvist.

Publicerad: