Transportpolitiken gynnar inte miljön

NYHETER

Mattias, 27, tycker att X2000 borde vara både billigare och snabbare

Det är populärt att prata om minskad bil-, lastbils- och flygtrafik till förmån fär tågtrafik. Men trots det så ökar bara bil-, lastbils- och flygtrafiken år för år.

Varför gör den det? Anledningen är enkel!

Tåget, och då pratar vi om X2000 är fortfarande långsamare än en bil. Tåget är dyrare än en bil som transporterar en person åt gången.

X2000 borde vara både billigare och snabbare än en bil, även fast tåget måste stanna i varje stad!

Anledningen är att stora delar av våra järnvägsrälsar är från mitten av 1800-talet. De ursprungliga järnvägarna byggdes av samma arbetare som byggde Göta kanal.

De historiska järnvägsnätet är inte bara för långsamt och ineffektivt, utan saknar även kapacitet.

Mycket av lastbilstransporterna skulle lika gärna gå via järnväg. Anledningen att den inte gör det är helt enkelt att de gamla viktorianska spåren (om än renoverade om och om igen) saknar kapacitet.

Lösningen är enkel! Bygg en ny järnväg på en ny sträckning, på de sättet får man hastighet och kapacitet. Det är precis det som intressegruppen Europakorridoren vill göra.

Ett trettiotal kommuner och landstrafik har gått ihop och nu är de bara regeringen kvar.

Nu vill regeringen hellre satsa på politiska prestigeprojekt än projekt som Europakorridoren som både är bra för miljön och ekonomin.

I detta fallet pratar vi inte om minuter som man sparar utan snarare timmar. Ca 1 timme per person, 300 personer per tåg, 18 tåg per dag i vardera riktning.

Det motsvarar en sparad livstid per månad.

Hur mycket miljöbesparingen blir är svårt att säga, men både Skånetrafiken och trafiken i Mälardalen har bevisat att tåg kan konkurrera med bilen och vinna.

Mattias Svederberg , Lunarnamn: sveddde201