Kraftigt ökade beslag av nätsprit

NYHETER

- men få åker fast

Stockholm

Tullverkets beslag av försändelser med alkohol från utlandet har ökat kraftigt i år. Enligt interna siffror har mer än dubbelt så vin som 2004 beslagtagits hittills - och ölbeslagen har mer än trettiofaldigats.

Ändå tror verket att det mesta slipper in.

Tullen prioriterar enligt regeringens direktiv narkotikahandel och storskalig spritsmuggling i lastbilar och containrar, inte småleveranser till enskilda hushåll.

Men den som skickar efter alkohol från utlandet - oftast via internet - och inte bär hem den själv riskerar fortfarande att flaskorna tas i beslag. Enligt Tullverkets siffror togs 8 590 liter öl, 3 763 liter vin och 3 530 liter sprit under årets första sju månader.

Öl- och vinbeslagen är därmed redan betydligt större än under hela förra året, då bara 246 liter öl togs.

Stort som smått

- Det handlar om allt från två-tre liter sprit till någon som beställer femtio liter sprit eller hundra liter vin, säger Tullverkets informationschef Lars Andrén till TT.

Det är 365 personer som blivit av med sin alkohol till den 1 augusti. Ungefär var fjärde beslag gällde paket som Posten hanterade, enligt Tullverket. Resten fraktades av kurirföretag.

Tullen får inte slumpmässigt kontrollera paket, utan det krävs ett underlag; som tips från postpersonal eller uppgifter som pekar mot ett visst företag vars transporter kollas.

Regeringens alkoholutredare Kent Härstedt säger till Svenska Dagbladet att Sverige har underskattat handeln via internet. Någon uppgift om den totala omsättningen finns inte.

- Det är ju rimligt att tro att det är en liten del som vi tar, medger Lars Andrén.

EU:s domstol avgör

Rättsläget är fortfarande oklart, med flera till synes motstridiga hovrättsdomar: Knäckfrågan är om det svenska förbudet mot egen import via speditör strider mot EU:s regler. Högsta domstolen har begärt ett förhandsavgörande från EU:s domstol, som väntas komma nästa år.

Om EU fäller den svenska linjen kan Sverige räkna med ersättningsanspråk från privatpersoner som fått beställningar beslagtagna.

Tullverkets beslag av försändelser med alkohol från utlandet:

TT