Japaner lurades äta flugsvamp

NYHETER

Torkad röd flugsvamp marknadsfördes som en mirakeldrog för cancersjuka på dödsbädden. På fem år sålde det lilla företaget Shiki Shuppan i Tokyo för 840 miljoner kronor.

I går greps sex japaner för bedrägeriet. Böcker där tjogtals cancersjuka vittnade om hur de tillfrisknat visade sig vara rena bluffen. Giftet i torkad röd flugsvamp har enligt läkarna ingen läkande effekt.

Bo Gunnarsson