Överlevande från Kobe blev offer i Islamabad

Publicerad:
Uppdaterad:

Tokyo

Vid jordbävningen i den japanska hamnstaden Kobe för tio år sedan undkom ingenjören Satoru Narahara med livet i behåll.

Den omskakande upplevelsen bidrog till att han blev hjälparbetare i Pakistan. Det blev hans död.

I Islamabad blev den 36-årige Satoru Narahara och hans tvåårige son Hikaru såvitt känt de enda japanska dödsoffren, när det tiovåningshus familjen bodde i rasade samman. Hans fru Hiromi bröt ett ben, men kunde räddas.

När hans släktingar samlades i Islamabad för att ta hand om Satorus och Hikarus kvarlevor återgav japanska massmedier historien om familjen som vid två tillfällen drabbats av naturkrafternas vrede.

– Sedan jag upplevde katastrofen (i Kobe) har min syn på livet förändrats, sade Narahara en gång till den japanska tidningen Asahi Shimbun.

Narahara förklarade att han ville arbeta i fält. Han kom 2000 att bli sänd till Pakistan som volontär i en organisation knuten till den japanska regeringen.

Han hjälpte en förort till Islamabad att utforma ett sophanteringssystem. Det var under den tiden han träffade sin blivande fru, som var sköterska i ett hjälpprojekt.

Av säkerhetsskäl var Narahara tvungen att återvända till Japan efter 11 september-attackerna men han var fast besluten att återvända till Pakistan, och det gjorde han.

Hans kontrakt med hjälporganisationen skulle ha löpt ut den 19 oktober.

Jordbävningen i hamnstaden Kobe 1995 mätte 7,2 på Richterskalan och krävde 6400 människors liv.

Tidigare artiklar:

TT-AFP

Publicerad: