"Det är inte riskfritt"

NYHETER

Flygskolan har stoppat utbildningen tills vidare

Den ene svensken var pilot och flyglärare.

Den andre var elev.

Bägge omkom i kraschen.

Nu stoppar företaget verksamheten tills vidare.

Svenskarnas skolplan var en Cessna 172 RG, ett enmotorigt plan som är vanligt i flygutbildningssammanhang.

Planet kolliderade i luften och alla ombord omkom.

- Det är naturligtvis väldigt väldigt beklagligt och tragiskt. Men samtidigt är det här ingen riskfri sysselsättning, säger flygskolans vd till aftonbladet.se.

Enligt honom har skolans plan aldrig tidigare varit inblandade i någon liknande olycka.

Vad vet du om orsaken till olyckan?

– Det får utredningen utvisa. Den amerikanska haverikommissionen sköter utredningen. Vi har gjort det vi ska göra ur säkerhetssynpunkt.

Vad händer just nu?

– Vi jobbar för fullt med att ta hand om personal och andra elever. Ett kristeam har kallats in.

Identifiering tar tid

Nära anhöriga till en av de omkomna hade ännu sent på torsdagen inte gått att nå.

Ingen av svenskarna hade då heller formellt identifierats och den processen väntades ta tid.

Bägge svenskarna dödades omedelbart vid kraschen.

I det andra planet, en Cessna 182, befann sig en person som också omkom. Hans eller hennes nationalitet är inte känd.

Johanna Melén, Caroline Olsson