540000 svenskar nu förtidspensionerade

NYHETER

10 procent av den arbetsföra befolkningen

Regeringen och Försäkringskassan har misslyckats med att få ner antalet förtidspensioner, konstaterar Riksrevisionen. Tio procent av den arbetsföra befolkningen, eller 540000 människor är i dag förtidspensionerade.

Men Försäkringskassan och regeringen har inte satt upp några mål för att öka förtidspensionärernas möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Inte heller finns några mål om att antalet förtidspensionärer ska bli färre, konstaterar Riksrevisionen i en kritisk rapport.

Socialminister Berit Andnor är inte främmande för sådana mål. Hon anser dock att debatten tenderar att misstänkliggöra människor som inte kan fortsätta arbeta.

Riksrevisionen konstaterar att möjligheten att ha förtidspensionen vilande ett tag för att pröva att arbeta har utnyttjats dåligt.

– Det är viktigt att den eventuella arbetsförmåga som finns hos de här personerna tillvaratas. Förtidspension betraktas fortfarande som en slutstation av handläggarna på försäkringskassorna, säger Eva Lindström, ansvarig riksrevisor.

Ett skäl till att det har gjorts så lite för att få bukt med förtidspensionerna är, enligt Lindström, regeringens och Försäkringskassans satsning på att halvera antalet sjukpenningdagar.

– Det målet har blivit styrande.

Försäkringskassans generaldirektör Clas Malmborg har förståelse för synpunkten.

– Vi kan inte bara koncentrera oss på sjukpenningen, utan måste också se till de dagar man är borta med sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare sjukpension), säger han.

Berit Andnor anser att bekämpningen av sjukfrånvaron är ett sätt att komma till rätta med förtidspensionerna.

– Den vägen stoppar vi inflödet till sjuk- och aktivitetsersättningen.

Att försäkringskassan har varit överbelastad med långtidssjukskrivningar sedan slutet av 1990-talet är enligt Clas Malmborg skälet till att förtidspensionerna har haft låg prioritet.

– Men vi ska anställa fler kvalificerade handläggare, säger Clas Malmborg.

Enligt Berit Andnor kommer regeringen att föreslå ytterligare insatser för förtidspensionärerna i samband med budgetpropositionen.

Fakta: Förtidspensioner

TT