Lastbilschaufför krockade med tåg – fick 14 månaders fängelse

NYHETER

Två dog – ett femtiotal skadades

Den svåra tågolyckan i Nosaby utanför Kristianstad 2004 kan inte skyllas på tekniken, anser hovrätten.

På måndagen dömdes den 63-årige lastbilschaufför som krockade med tåget till 14 månaders fängelse.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten tidigare gjort. Chauffören gjorde sig skyldig till grov oaktsamhet i flera led, anser hovrätten: Först genom att brista i uppmärksamhet och missa både blinkande varningslampor och bommar som var på väg ner, sedan genom ett irrationellt beteende när han fastnat mellan nedfällda bommar. I stället för att genast försöka forcera den nedfällda bommen framför sig, gick han ur lastbilen och försökte aktivera den genom att lyfta den.

Rätten understryker att särskilt höga krav på omsorg och varsamhet i trafiken kan ställas på en yrkeschaufför som kör ett tungt fordon.

Två dog

Två lokförare avled i kraschen och ett 50-tal personer skadades, allvarligast den kvinnliga tågvärd som inför hovrätten på nytt berättade om olycksförloppet. För personalen som befann sig längst fram i tåget gick det sekundsnabbt. Först efter en kurva 350 meter från korsningen såg lokföraren lastbilen på spåret. Han vände sig om och sade ”att nu smäller det”. Samtidigt som lokföraren nödbromsade, sprang tågvärden bakåt i motorvagnen, innan den spårade ur och välte. Hon vaknade upp med en söndertrasad kropp och har fortfarande inte kunnat återgå till sitt arbete.

Lastbilschaufförens försvarare, advokat Leif Silbersky, hävdade inför rätten att varningssystemet inte fungerat som det skulle. Han pekade på flera tidigare incidenter då lampor blinkat och bommar gått ner, utan att något tåg kommit.

– Anläggningen är i folkmun att betrakta som väldigt osäker och farlig, sade han.

Men vid olyckstillfället såg andra trafikanter att lamporna blinkade i god tid och att bommarna fälldes. Efter olyckan undersöktes varningssystemet av Banverket, som inte kunde hitta några fel.

Utöver grov vårdslöshet i trafik anser hovrätten att chauffören också gjorde sig skyldig till grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

Tidigare:

Cecilia Klintö/TT