Palestinska parlamentet sattes i brand

NYHETER

Våldsamma strider mellan Hamas och Fatah

RAMALLAH

Konflikten mellan de palestinska partierna Hamas och al-Fatah förvärrades dramatiskt på måndagen.

På kvällen rapporterades Fatahaktivister ha stuckit delar av både premiärministerns kansli och parlamentsbyggnaden i Ramallah i brand.

Svart rök vällde upp mot kvällshimlen sedan medlemmar av den Fatah-anknutna militanta rörelsen al-Aqsa-martyrernas brigader hade stuckit byggnaderna i brand.

En maskerad medlem av gruppen sade utanför byggnaden att detta var "ett normalt svar på Hamas angrepp på Palestinska myndighetens institutioner".

Tidigare på dagen hade det förekommit sammanstötningar mellan islamistiska Hamas och radikala grupper med anknytning till president Mahmud Abbas parti al-Fatah.

I en av de häftigaste striderna hittills mellan dem sköt Hamasanhängare granater mot ett högkvarter för en Abbaskontrollerad säkerhetsstyrka i staden Rafah på Gazaremsan. Två personer dödades i attacken som slet upp ett stort hål i huset, uppgav sjukhuskällor.

I Gaza försökte anhängare till Hamasregeringen storma en av säkerhetsstyrkornas byggnader.

Högsta beredskap

I två timmar på eftermiddagen hölls en högt uppsatt medlem i Hamas, Salah al-Rantissi, fången i södra Gazaremsan. Al-Rantissi är bror till den förre Hamasledaren Abd al-Aziz al-Rantissi, som dödades av israelisk militär 2004. En Hamastalesman anklagade medlemmar ur Abbas säkerhetsstyrkor för att ligga bakom kidnappningen.

På kvällen meddelade presidenten att han hade försatt sina säkerhetsstyrkor i högsta beredskap, sedan det bland annat förekommit skottlossning utanför parlamentsbyggnaden i Ramallah.

Ännu en parlamentsledamot för Hamas, Khalil al-Rabaei, kidnappades under en kortare tid på kvällen av maskerade män i Ramallah. Han släpptes efter en knapp timme.

De kraftiga motsättningarna har utlösts av presidentens beslut att mot Hamas vilja utlysa en folkomröstning den 26 juli. Den gäller en plan som har lagts fram av palestinska fångar från olika grupperingar i israeliska fängelser. Väljarna ska ta ställning till om en samlingsregering ska bildas, om de väpnade anfallen mot Israel ska avbrytas och om en palestinsk stat ska bildas.

Kuppanklagelser

Hamas är starkt emot folkomröstningen, eftersom förslaget indirekt innebär ett erkännande av Israels rätt att existera.

Hamas hävdar att Abbas inte har rätt att på detta vis kringgå dess folkvalda regering och anklagar presidenten för kuppförsök.

Ett förslag att förbjuda folkomröstningen skulle ha debatterats i det palestinska parlamentet på måndagen men sköts upp till nästa vecka för att ge möjlighet till fortsatta förhandlingar. Om inte någon överenskommelse nåtts till den 20 juni, vill det Hamasdominerade parlamentet olagligförklara Abbas folkomröstning som skulle bli den första någonsin i de palestinska områdena.

TT-AFP