Sverige övade med Israel förra året

Publicerad:
Uppdaterad:

Båda ländernas flygvapen samarbetade i Kanada

För bara några veckor sedan avböjde Sverige att öva tillsammans med Israels flygvapen.

Men förra året övade länderna tillsammans i Kanada.

- Vi visste naturligtvis när vi deltog att Israel skulle vara med, säger flygvapeninspektören Jan Andersson till TT.

I slutet av april backade Sverige ur en flygövning i Italien. Regeringen sade nej till att ställa upp i en fredsbevarande övning som Israel deltog i.

Försvarsminister Leni Björklund förklarade i ett pressmeddelande varför Sverige inte deltar i övningen som hålls inom ramen för Partnerskap för fred (PfP), som är ett samarbete mellan Nato och 20 stater, bland dem Ryssland.

Inte lämpligt

"I ett sent skede fick Försvarsmakten besked om att en stat som inte tillhör PfP-kretsen, som Sverige inte sedan tidigare har ett bilateralt militärt samarbete med och som inte deltar i internationella fredsbevarande insatser skulle delta i flygövningen. Försvarsmakten anmälde denna förändring till Regeringskansliet och fick underhandsbesked av Regeringskansliet att utgångspunkten för övningen därmed förändrats och att ett svenskt deltagande inte längre sågs som lämpligt", skrev Björklund.

Nu kan Sveriges Televisons Rapport berätta att Sverige så sent som för ett år sedan övade tillsammans med Israel. På Försvarsmaktens hemsida berättas om hur transportflygenheten på F 7, Skaraborgs flygflottilj, deltog i övningen Maple Flag i Kanada mellan den 26 maj och 13 juni förra året.

Regeringen ska göra den politiska bedömningen om Sverige ska delta medan Försvarsmakten ska anmäla övningarna till regeringen.

Andersson sade först till Rapport att han inte kände till att Israel skulle delta i Maple Flag. Men senare korrigerade han sig för TT och förklarade att övningen var för ett år sedan, att två regeringsbeslut finns i ärendet och att ett regeringsbeslut - från december 2004 - hittats under kvällen där Israels deltagande framgår.

På hemsidan

Övningen genomfördes på Cold Lake Air Force Base. Från Sverige medverkade ett flygplan med två besättningar på tolv officerare där vardera besättning hade ett underrättelsebefäl. Dessutom deltog sju transportflygtekniker och en person ur enhetsledningen.

Övriga nationer som deltog i den övningen förutom Israel och Kanada var USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Nya Zeeland.

Det var femte gången som Sverige deltog i Maple Flag, det är oklart om Israel deltagit vid tidigare övningar.

TT sökte på tisdagskvällen försvarsminister Leni Björklund för en kommentar men lyckades inte nå henne.

TT

Publicerad: