Åtalade poliserna kände sig jagade av Eric Torell

Händelseförloppet när skotten avlossas bedöms till mellan tre och tio sekunder.

När poliserna börjar skjuta mot Eric Torell är de mycket rädda för sin egen säkerhet.

– Han sa ingenting men jag upplevde det som ett aggressivt beteende, säger en av poliserna i förhören.

Läs polisernas egna ord i förhören