Efter spärrarna: I sommar testas parkeringszoner

Till nästa år ska kommunen även ha färdigt en utredning gällande särskilda parkeringsställ för elcyklar.
Till nästa år ska kommunen även ha färdigt en utredning gällande särskilda parkeringsställ för elcyklar.

Skolorna jublar åt spärrarna på elsparkcyklarna.

I sommar kommer Malmö även att testa separata parkeringszoner.

– Det är ingen lagstiftning utan ett test för att se om vi kan jobba på ett smartare sätt, säger Sverker Haraldsson, projektledare på utvecklingsenheten offentlig miljö.

För två månader sedan meddelade Malmö stad att det skulle sättas in elektroniska spärrar på elsparkcyklarna i staden, för att motverka körning på skolorna.

Efter samarbete med företagen som hyr ut elsparkcyklar i Malmö kunde spärrarna sättas in strax innan jullovet började på stadens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Effekten har också blivit den efterfrågade.

– Alla inblandade parter är väldigt nöjda med att vi valt att gå den vägen. Vi förebygger olyckor med elsparkcyklarna men ser också till att de inte kvarlämnas på skolgården så att verksamheten inte behöver springa runt och flytta cyklar, säger Demir Kolenovic, säkerhetsutredare på stadsfastigheter.

Efter zonerna som införts på kommunens skolor är fler förändringar för elsparkcyklarna nu aktuella.
Efter zonerna som införts på kommunens skolor är fler förändringar för elsparkcyklarna nu aktuella.

”Pengarna fortsätter ticka”

Spärrarna innebär att när en elsparkcyklist kommer in i en av de cirka 250 spärrade zonerna sjunker hastigheten från 20 kilometer i timmen till kryphastighet. Inom zonen finns det heller inte möjlighet att avsluta sin körning.

– Fysiskt sett kan du ju lägga ifrån dig den, men med tanke på att du köper tjänsten med appen kan du på sätt inte avsluta det. Pengarna fortsätter ticka om du inte sätter den utanför den spärrade zonen, säger Demir Kolenovic.

Efter zonerna som införts på kommunens skolor är fler förändringar för elsparkcyklarna nu aktuella.

I dag finns det områden där det råder parkeringsförbud för cyklar, under vilka elsparkcyklar även faller. I sommar kommer Malmö stad även att testa på specifika parkeringszoner för elsparkcyklar.

Större antal parkeringar

– Det är ingen lagstiftning utan ett test för att se om vi kan jobba på ett smartare sätt och om trafikanterna som kör scootrarna kan ställa dem på ett prydligare vis. Vi jobbar tillsammans med bolagen och deras appar för att få till en bättre parkeringssituation på ett antal platser i stan, säger Sverker Haraldsson, projektledare på utvecklingsenheten offentlig miljö.

Genom att testa separata elsparkcykelparkeringar, där förarna rekommenderas att ställa fordonet, hoppas kommunen få bukt med parkeringssituationen och minska antalet elsparkcyklar som slängs huller om buller.

– För att få ett bra test tror jag man behöver ha ett större antal platser. Det räcker inte med en handfull. Jag vill minnas att vid Stockholms test sommaren som gick så hade de 40 platser, säger Haraldsson.

Det är ingen lagstiftning utan ett test, säger Sverker Haraldsson
Det är ingen lagstiftning utan ett test, säger Sverker Haraldsson

”Första som gjort det”

Några exakta datum eller platser för parkeringszonerna finns i dagsläget inte. Sverker Haraldsson bekräftar dock att zonerna sannolikt kommer ligga i nära anslutning till varandra, intill kollektivtrafik och vid platser där många vistas sommartid.

När det gäller skolspärrarna menar Demir Kolenovic att det är för tidigt att dra några slutsatser än, trots det positiva bemötandet.

– Det har inte gått så lång tid sedan vi införde det, så vi behöver mer tid för att utvärdera det. Men av det vi sett hittills har det fungerat väl. Jag har inte heller sett att någon annan kommun har något liknande på förskolor och skolor. Så jag tror vi är de första som gjort det, vilket är väldigt kul.

Till nästa år ska kommunen även ha färdigt en utredning gällande särskilda parkeringsställ för elcyklar.

Demir Kolenovic, säkerhetsutredare.
Demir Kolenovic, säkerhetsutredare.
Publisert:

LÄS VIDARE