Oroliga föräldrar bävar inför skolstart i USA

Av: TT

Publicerad:
1 av 4 | Foto: Brynn Anderson/AP/TT
För många amerikanska barn har skolan börjat, med undervisning på plats i klassrummen för första gången sedan i mars då skolorna slog igen sina portar på grund av coronapandemin.

Lärare och föräldrar i det hårt virusdrabbade USA står inför svåra val när skolor börjar öppna igen. Ska man som förälder skicka iväg sina barn med risk för att de smittas eller låta dem stanna hemma? Lärare oroas även för sin egen säkerhet – och protesterar högljutt.

"Här vilar en student, från Green Bay, som smittades med covid-19 i skolan." På gråmålade kartongplakat utformade som gravstenar har protesterande lärare, som liksom många föräldrar också oroas av skolöppningarna, skrivit sina budskap i versaler. Bilder publicerade på Twitter visar hur lärare i delstaten Wisconsin går till storms mot att undervisning återigen sker på plats i klassrummen.

I Chicago, Milwaukee och Philadelphia genomförde lärare nyligen en bilburen protestfärd då de tutande åkte genom gatorna för att visa sitt missnöje.

– Jag vill inte att jag eller mina elever ska hamna i farozonen. Jag har ingen lust att vara en del av ett experiment, sade grundskoleläraren Andrea Parker från Chicago, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Protesterna från föräldrar och lärare verkar haft effekt. Nyligen bestämdes det att skolorna i Chicago ska starta på distans i september.

Hur många virusfall krävs?

En fråga många ställer sig är hur många nya virusfall som krävs för att skolorna ska kunna stängas igen. Rektorer och lärare har fått vaga, varierande och ibland även motstridiga svar på detta från myndigheterna. Och enligt en undersökning från Ipsos som den amerikanska public servicekanalen NPR har låtit göra, är 82 procent av de tillfrågade lärarna oroliga för skolstart på plats. Två tredjedelar av dem föredrar att undervisningen ska ske på distans i första hand.

På vissa håll har skolstarten redan ägt rum, något som snabbt har lett till nya virusfall. Elever och lärare har satts i karantän och skolor har stängts temporärt för fysisk undervisning.

Hur situationen ser ut skiljer sig åt mellan delstaterna och de olika skoldistrikten. I New York räcker det med två virussmittade elever i två olika klasser för att hela skolan kan stängas. I Kalifornien krävs det enligt direktiven fem procent coronafall bland elever och lärare innan skolorna bör bomma igen, skriver New York Times. I skolor med ett stort antal elever skulle det innebära många nya smittade. Riktlinjerna i Mississippi anger att skolor "kan överväga" stängning om elever i minst tre klasser samtidigt drabbas av virus.

På många håll väljer man dock att inleda skolstarten på distans. Och i de skolor som verkligen slår upp sina portar har olika typer av försiktighetsåtgärder vidtagits, som till exempel att elever och personal ska bära munskydd och att en del av undervisningen ska ske utomhus.

Lär sig sämre på distans

Det är inte alla föräldrar som har möjlighet att låta sina barn stanna hemma och valmöjligheterna är en klassfråga. Studier visar att barn från familjer med låga inkomster lär sig sämre på distans, enligt professor Greg J Duncan vid University of California. Och familjer med större resurser är betydligt mindre benägna att ta risker.

– Minsta risk för att deras barn ska bli smittat kommer sannolikt få dem att fatta ett snabbare beslut än familjer med låga inkomster, säger Greg J Duncan till New York Times.

Samtidigt finns ett stort behov hos föräldrar av att få en mer solid och välunderbyggd vägledning inför skolstarten.

– De vill ha fakta som gör att de kan känna att de har en plan som de kan utgå ifrån och lita på, säger Annette Campbell Anderson, avdelningschef vid Johns Hopkins University.

– Vi behöver verkligen det. Vi behöver den typen av data, säger Annette Campbell Anderson till New York Times.

Publicerad: