Nyheter

Coronastrategin förmörkar bilden av Sverige

Av: 

TT

NYHETER

Den negativa bilden av Sverige växer i de nordiska länderna. En undersökning bland grannländernas invånare visar att närmare hälften ändrat sin bild av Sverige senaste året. De flesta till det sämre – på grund av coronastrategin.

– Det är inte så överraskande med tanke på hur stark medierapporteringen har varit under det senaste året. Man har jämfört sina länder med Sverige. Medierapporteringen beror på att Sverige stuckit ut i sin hantering av coronapandemin, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör Svenska institutet.

Svenska institutet har undersökt attityden till Sverige bland invånarna i de nordiska länderna. I genomsnitt har 44 procent ändrat uppfattning, 39 procent av dem till en mer negativ.

Hanteringen av coronapandemin beskrivs av de tillfrågade som bristfällig och felaktig, vilket försämrat deras bild av Sverige.

– Det är naturligtvis inte bra. Men det finns en väldigt positiv grundsyn och det är något att bygga vidare på, säger Madeleine Sjöstedt.

Sverige polariserar

Även hanteringen av migrationsfrågor och kriminalitet förekommer som skäl till en försämrad bild, framförallt i Danmark.

Svenska institutet lyfter fram att drygt hälften av dem som svarat är positivt inställda till Sverige. Norge har störst andel positiva. Följt av Danmark, sedan Island och sist Finland.

Jämfört med andra länder så är nordbor mer negativa till Sverige, enligt myndigheten, som hänvisar till tidigare studier.

– Vi tror att det har att göra med att man bedömer Sverige inrikespolitiskt. När man är mer insatt blir man mer kritisk, säger Madeleine Sjöstedt.

Jämförelsen av kännedom om Sverige och attityd visar att ju mer man vet om Sverige desto starkare åsikt. Här syns även en politisk vattendelare. Enligt Svenska institutet så är de med en starkt negativ bild av Sverige män långt till höger på den politiska skalan, medan de med en starkt positiv bild av Sverige är yngre och kvinnor.

Konflikter i stället för samarbeta

Norden är en viktig handelsmarknad för Sverige. I regeringens utrikesförklaring 2021 uttrycktes behovet av att komma närmare de nordiska länderna. Ländernas statsministrar har satt målet att Norden ska bli den mest integrerade regionen 2030.

Men pandemin har prövat samarbetet. Senaste konflikten har handlat om svenska gränspendlare som hamnade i kläm när Norge stängde gränsen mot Sverige tidigare i år.

Vissa stod då utan inkomst när de inte släpptes in i Norge och inte kunde utföra sina jobb. Andra fastnade i Norge och var borta från sina familjer i veckor innan ländernas regeringar i början av mars hittade en lösning.

För Svenska institutet är undersökningen av Sverigebilden en värdemätare på vad institutet ska rikta in sig på. Men myndigheten har inget tydligt svar på hur Sverige ska vända den negativa utvecklingen och bilden poleras upp igen.

– Det kan jag inte spekulera kring. På tisdagen är det Nordens dag, då vi gör en massa aktiviteter med våra motsvarigheter i andra länder. Men det är bara verkligheten som kan avgöra hur det här går, säger Madeleine Sjöstedt.

PODD Hur påverkar pandemin våra barn?

Aftonbladet Daily med Karolina Jackson Alvage, kurator på Bris.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu är det rea hos Cervera: 20-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert: