Över 100 tar sitt liv i trafiken – varje år

Av: TT

Publicerad:
Trafikverket har inlett en satsning för att uppmärksamma suicid i transportsystemet, exempelvis järnväg. Arkivbild.
Foto: Andres Kudacki/AP/TT
Trafikverket har inlett en satsning för att uppmärksamma suicid i transportsystemet, exempelvis järnväg. Arkivbild.

Varje år tar mer än 100 personer sitt liv i trafiken, bland annat inom järnväg och tunnelbana.

Det behöver göras mer för att minska antalet självmord i Sverige, anser Trafikverket, som i en ny satsning riktar ljuset mot den stora folksjukdomen.

– Vi vill vara med i det allmänna arbetet för att försöka förebygga att människor tar sitt liv, säger Anna-Lena Andersson, sakkunnig i suicid och suicidprevention på Trafikverket.

En tiondel av alla självmord i Sverige sker i transportsystemet – det vill säga vägar, spår, broar, hamnar med mera. Mellan år 2015–2019 skedde i snitt 130 självmord per år i trafiken i Sverige, allra flest inom järnväg. Cirka 85 procent av alla som omkommer där klassificeras som suicid.

I hopp om att minska antalet självmord har Trafikverket med Anna-Lena Andersson i spetsen tagit initiativ till en förstudie. Den har gjorts tillsammans med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (Nasp) vid Karolinska institutet och Region Stockholm.

Syftet är att ta fram ett underlag för hur självmord i trafiken ska kunna förebyggas.

"Goda förutsättningar"

Johan Fredin-Knutzén, psykolog och forskare på Nasp, betonar att suicid är en viktig folkhälsofråga.

– Vi ser också att det finns goda förutsättningar för att bedriva bra forskning inom området. Det finns bra data att tillgå hos Trafikverket och andra myndigheter som inte använts i den utsträckning som den borde användas, säger Johan Fredin-Knutzén.

Vilka åtgärder skulle då kunna förhindra suicid inom trafiken? Utöver mer forskning nämner man i förstudien flera förslag på rekommenderade åtgärder.

Det handlar bland annat om att utöka fysiska skydd, som enligt Johan Fredin-Knutzén är den suicidpreventiva åtgärd som det finns mest belägg för att det fungerar. Skydden kan vara stängsel vid järnvägar, plattformsdörrar på tågplattformar och hoppskydd vid broar.

Regelverk för broar

Att planera för suicidskydd vid nybyggen ringas också in som en viktig fråga.

Sedan den 1 januari 2020 finns det ett nytt regelverk för hur man ska utforma vägar och broar, bland annat hoppskydd på nya broar som byggs. Och redan nu är det arbetet i gång.

– Jag tänker till exempel på den nya bron över Umeälven. Hoppskydd ska även monteras på Sundsvallsbron och Smögenbron, säger Anna-Lena Andersson.

Andra åtgärder för att minska antalet självmord kan vara att få till bättre larmkedjor och samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst. Tydlig kommunikation vid tågplattformar – som information om larmnummer och var på en plattform det är normalt att stå eller gå, är en annan möjlig åtgärd.

– Då blir det tydligare att uppmärksamma när någon beter sig avvikande, säger Johan Fredin-Knutzén.

Efterfrågar mer forskning

Regeringen har dels satt upp etappmål för trafiksäkerhet till år 2030, dels gett i uppdrag att myndigheter ska arbeta inom ramen för visionen "att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord".

Anna-Lena Andersson betonar att Trafikverket har arbetat med suicidprevention i flera år men att samarbetet med Nasp leder till extra kunskap i området. Nu ska forskningsgruppen söka ytterligare finansiering för att fortsätta arbetet.

– Genom den här förstudien hoppas vi kunna uppmärksamma vikten av att genomföra forskning kring suicid inom transportsystemet ännu mer, säger Anna-Lena Andersson.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN