Många slarvar med säkerhet vid studsmattan

Foto: Tobias Röstlund/TT
Antalet studsmatteolyckor har mer än tiodubblats sedan början av 2000-talet. Arkivbild.
NYHETER

Studsmattor blir allt populärare. Men det innebär också att antalet olyckor har ökat kraftigt.

Föräldrar har dålig koll på säkerheten, visar en undersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Antalet studsmatteolyckor har mer än tiodubblats sedan början av 2000-talet. Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa har drygt sex av tio föräldrar till barn i åldern 4 till 14 år någon gång varit oroliga för sitt barns säkerhet när barnet hoppat studsmatta utomhus.

Ändå är det få föräldrar som vidtar alla nödvändiga säkerhetsåtgärder innan de låter sitt barn hoppa studsmatta utomhus.

"Som vuxen räcker det inte att hålla uppsikt över studsmattan när barnet hoppar, man måste vidta flera säkerhetsåtgärder för att minimera risken att barnet skadas", skriver Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, i ett pressmeddelande.

En klar majoritet av föräldrarna brukar ha skyddsnät runt studsmattan och närmare sex av tio föräldrar ser till att studsmattan står på ett stabilt och stadigt underlag. Men många missar att förankra studsmattan i marken. Enligt undersökningen är det också färre än hälften av föräldrarna som ser till att max två barn hoppar på studsmattan åt gången.

FAKTA

Hoppa tryggare på studsmattan

• Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt.

• Ställ studsmattan på plan mark. Se till att den står stadigt.

• Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.

• Lär barnen kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.

• Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla.

• Se till att det inte finns stenar, möbler eller andra föremål runt mattan som barnen kan skada sig på om de faller av.

• Ha som regel att inte hoppa fler än två på en gång – det är viktigt att kunna ha ögonkontakt. Många skador beror på att barnen krockar under hoppandet.

• Små barn ska inte hoppa utan övervakning.

• Hoppa inte när det är blött, då studsmattan är hal och risken för olyckor ökar.

• Uppmana barnet att vara försiktig med volter och tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt.

Källa: Trygg-Hansa, MSB