Alla ingrepp har ökat vid förlossningarna

”Stockholm har mycket att jobba med”

avMary Mårtensson

1 av 4 | Foto: ULF HÖIJER/ AFTONBLADET
Olika ingrepp under graviditeten och förlossningen ökar - kejsarsnittten, ryggbedövningarna och igångsättningarna av förlossningar. ”Men det kan bidra till en sämre förlossningsupplevelse”, säger Olof Stephansson, docent och förlossningsöverläkare.

Ingreppen ökar vid förlossningarna – kejsarsnitten, ryggbedövningarna och igångsättningarna.

– Vi tenderar att göra mer och mer av allting. Men man underlättar inte bara för kvinnorna, utan det kan bidra till en sämre förlossningsupplevelse, säger Olof Stephansson, överläkare och docent.

Aftonbladet har under flera veckor i april och maj granskat förlossningsvården i Sverige.

Vi har granskat vårdtider, förlossningsskador, perinealklipp, ryggbedövningar, kejsarsnitt och igångsättning av förlossningar utifrån statistiken i Socialstyrelsens nya rapport "Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn".

Granskningen visar bland annat att ingrepp i graviditeter och vid förlossningar ökat kraftigt sedan statistiken började registreras i MFR, Medicinska födelseregistret, 1973.

Ingreppen har ökat mångfaldigt

Andelen kejsarsnitt, ryggbedövningar och igångsättningar har ökat mångfaldigt.

– Vi tenderar att göra mer och mer interventioner. Men jag tror att vi måste bli bättre på att inte lockas att göra ingrepp, bara för att vi har möjlighet. Utan vi ska bara göra saker om vi har en bra medicinsk indikation, annars ska vi helst låta bli.

Det säger Olof Stephansson, förlossningsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Visby lasarett på Gotland. Han är även forskare och medicinskt ansvarig för den nya rapporten.

Mest ingrepp i Sverige

Stockholm är det landsting som gör flest ingrepp.

– Stockholm har flest interventioner, mycket igångsättningar, mycket kejsarsnitt, mycket bristningar, det finns mycket att jobba med, säger Olof Stephansson.

Det gäller inte minst hans eget sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som toppar statistiken i flera avseenden.

”Ingrepp kan försämra upplevelsen”

Många ingrepp sker utifrån kvinnornas önskemål, när medicinska skäl saknas.

– Om man inte bara ska skrämmas, utan vara saklig, så tror jag att gravida ibland tror, att i och med att vi gör saker så underlättar vi för dem, säger Olof Stephansson.

Men i själva verket kan det bli tvärtom.

– Man underlättar inte för kvinnorna bara för att man gör saker, utan exempelvis igångsättning kan göra att en förlossning blir väldigt utdragen och att det blir en sämre förlossningsupplevelse.

Använda ingrepp med omsorg

Det kan ofta sluta med akut kejsarsnitt.

När bör ingrepp användas och när ska man låta bli menar du?

– Det gäller att använda alla våra interventioner och ingrepp med omsorg och eftertänksamhet. Om man gör det och samtidigt följer sina resultat och ser att personalen får bra utbildning och bra stöd, så tror jag att vi kan få väldigt bra resultat och förbättra förlossningsupplevelsen.

Olof Stephansson hoppas nu att de statliga medel som regeringen anslagit till kvinnosjukvården och förlossningsvården kommer att förbättra situationen för de födande kvinnorna.

”Kvinnorna kommer att bli mer nöjda”

– Jag tror starkt på att det här kommer att bidra till att vi faktiskt kommer att få mycket mer nöjda kvinnor, färre interventioner och komplikationer. Lyckas man bryta den här trenden så vinner man ju mycket även på sikt och det positiva kan sprida sig som ringar på vattnet.

Hur kan förlossningsvården bäst hjälpa gravida?

– Jag tror man ska försöka skapa trygghet och verkligen ta förlossningsskadorna på stort allvar och hjälpa kvinnor med förlossningsskador, säger han.