Terrorhotet mot Sverige

Största terrorhotet – ensamma extremister

Ny rapport om hoten mot Sverige

Av: 

Joakim Magnå

NYHETER

Extrema islamister som agerar på egen hand anses vara det största terrorhotet mot Sverige under 2017, enligt en färsk rapport.

Hotnivån ligger kvar på en trea på den femgradiga skalan.

– Ensamvargar är typiskt sett mycket svårare att upptäcka i förväg än personer som försöker organisera någonting tillsammans, säger Hans Brun, terrorforskare vid King’s College i London.

Sannolikheten för att en terrorgrupp, exempelvis IS, planerar och genomför ett dåd i Sverige är liten. Det största terrorhotet kommer istället från personer som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism och agerar på egen hand.

Det slås fast i en ny rapport från Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, som publiceras under onsdagen.

– Den största risken vi ser är just den enskilde aktören, som har låtit sig inspireras, och kanske radikaliserats, näst intill på egen hand. Vi ser att den risken är större än att vi får ett stort koordinerat attentat med ett flertal agerande liknande i Paris till exempel, säger Mats Sandberg, chef för NCT, till Ekot.

Ett eventuellt terrorattentat kommer därmed troligen att vara inspirerat av, snarare än styrt av, grupper som IS eller al-Qaida.

Hans Brun, terrorforskare vid King’s College i London, delar NCT:s bedömning.

– Ensamvargar är typiskt sett mycket svårare att upptäcka i förväg än personer som försöker organisera någonting tillsammans, säger han till Aftonbladet.

Hotnivån ligger kvar

NCT är en arbetsgrupp som samlar personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Uppgiften är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.

Hotnivån för 2017 ligger kvar på en trea på en femgradig skala, vilket är en förhöjd hotnivå.

– En trea på terrorhotnivån innefattar att ett attentat kan ske. Däremot är det inte sannolikt att Sverige är ett prioriterat mål för stora och samordnade terroristattentat styrda av en uppdragsgivare, säger Mats Sandberg i ett pressmeddelande.

Avsikt och förmåga

Enligt NCT:s rapport finns det ett fåtal aktörer som troligen både har avsikt och förmåga att utföra ett terrorattentat i Sverige. Bland dessa finns dels återvändare från strider med våldsfrämjande islamistiska grupper, dels personer som inte har rest men som inspirerats av islamistisk propaganda.

I västvärlden är det oftast personer som inte rest till en konfliktzon som ligger bakom terrordåd.

– De som inte har kommit iväg kan vara ett lika stort problem. De kan ha ett hävdelsebehov och uppleva att de måste leverera. Det är viktigt att ha ett öppet sinne och inte glömma att personer på hemmaplan också kan vara ett problem, säger Hans Brun.

Resandet har minskat

Samtidigt visar hotbedömningen att resandet för att ansluta sig till våldsbejakande grupper i Syrien och Irak minskade under 2016.

Av det fåtal som reser ansluter sig de flesta inte till IS utan till bland annat Jabhat Fatah al-Sham, tidigare Nusrafronten. Något som kan tyda på att IS dragningskraft minskar, enligt NCT.

Nedgången bedöms vara ett resultat av den skärpta kontrollen av den turkiska gränsen och att IS pressas militärt.

– Det är väldigt viktigt att inte bara haka upp sig på IS. Problemet är inte vad grupperna kallar sig, utan problemet är jihadismen som ideologi och den dragningskraft den uppenbarligen har. Det viktiga är att titta på ideologin bakom, säger Hans Brun.

Terrorhotet från politiskt motiverad terrorismen, från extrema vänster- och högergrupper, anses lägre och får en tvåa på den femgradiga skalan.

Såväl den autonoma miljön som vit makt-miljön omfattar individer som förespråkar väpnad kamp. Men enligt NCT har ingen av grupperna det senaste året stått för våldshandlingar som skulle kunna rubriceras som terrorattentat.

ANNONS EXTERN LÄNK

Stötta Rosa bandet med en vacker bukett – skicka ett blombud till någon här

Interflora

Publisert:

LÄS VIDARE

Har vi blivit ”immuna” mot terrorn?

ÄMNEN I ARTIKELN

Terrorhotet mot Sverige

Terrorism

Sverige

Syrien

Irak

Hans Brun