Fler ryssar söker asyl i Sverige

TT

Publicerad 2022-03-25

Migrationsverket ser en ökning av ryska asylsökande sedan invasionen. Arkivbild.

Över 20 000 ukrainare har flytt till Sverige under kriget. Men även ryssar flyr från ett allt mer totalitärt samhälle och Migrationsverket ser en ökning av ryska asylansökningar efter invasionen.

De senaste fyra veckorna har 135 ryska medborgare sökt asyl i Sverige, enligt statistik från Migrationsverket. Under hela fjolåret inkom sammanlagt 254 asylansökningar från ryska medborgare.

Vecka åtta och nio i år sökte sammanlagt 43 ryska medborgare asyl, medan det under vecka tio och elva inkom totalt 92 ansökningar från ryska medborgare.

”Vi ser en ökning av asylsökande med ryskt medborgarskap sedan invasionen i Ukraina och deras ansökningar behandlas som vanligt, förutom de som ansöker enligt massflyktsdirektivet (för att de har koppling till Ukraina)”, skriver Migrationsverkets presskommunikatör Annica Dahlqvist i ett mejl till TT.

EU:s massflyktsdirektiv innebär att ukrainska medborgare omedelbart får skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även personer med andra medborgarskap som har skyddsstatus i Ukraina och familjemedlemmar till ukrainska medborgare omfattas, och bland dessa finns ryska medborgare.

Migrationsverket kan dock inte uttala sig om de ryska medborgarnas möjligheter att få asyl i Sverige då bedömningarna görs individuellt.

De senaste åren har omkring 15 procent av de ryska medborgare som sökt asyl i Sverige fått sin ansökan beviljad.