MP:s klimatplan: Stopp för fossil energi 2030

Av:  TT

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi höll en pressträff i partikansliet i Stockholm.
Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi höll en pressträff i partikansliet i Stockholm.

Miljöpartiet presenterar en ”klimatfärdplan” som ska få ned utsläppen med två tredjedelar till 2030.

MP vill bland annat införa en omställningslag och tidigarelägga flera datum för utfasning.

Miljöpartiet har tagit fram 224 förslag för att Sverige ska nå upp till målen i Parisavtalet.

Enligt språkrörsduon Märta Stenevi och Per Bolund har Sverige åtta år kvar med dagens utsläppstakt innan en gräns passeras.

– Därefter är 1,5-gradersmålet förlorat och med det kommer ytterligare förödande konsekvenser, säger Märta Stenevi.

Förslagen i klimatplanen beräknas minska Sveriges utsläpp med två tredjedelar till 2030. Sammantaget bedöms de kosta flera hundratals miljarder kronor under de kommande tio åren. Kontentan i MP:s förslag är att staten behöver ta ett mycket större ansvar och stå för stora investeringar.

Omställningslag

Miljöpartiet vill införa en omställningslag för alla fossila verksamheter i syfte att fasa ut kol, olja och fossilgas. Verksamheter med hög klimatpåverkan ska få tidsbegränsade miljötillstånd.

Sverige behöver ”klimatsäkra” lagstiftningen och därmed göra om miljöbalken, samtidigt ska en nationell koldioxidbudget införas.

Det finns i dag, enligt MP, ett ohållbart beroende av plast och där behöver lagstiftningen skärpas, bland annat för ökad plaståtervinning och utfasning av den fossila råvaran.

Inom transportsektorn ska alla bränslen vara hållbara och förnybara till 2030. Och fem år tidigare ska bli nytt stoppår för nyförsäljning av bensin- och dieselbilar.

Samtidigt vill MP subventionera kollektivtrafikåkandet. Trängselskatten ska höjas och vidgas för att finansiera kollektivtrafik, och en differentierad kilometerskatt ska införas för tunga transporter.

Bromma flygplats ska läggas ned och Arlanda flygplats inte byggas ut med fler rullbanor.

Inom jordbruket ska ”svensk ekologisk mat gå först”, säger Märta Stenevi, samtidigt ska målet för minskat matsvinn skärpas.

MP vill återinföra skatten på handelsgödsel.

Vill binda mer kol

Partiet vill också se mer av bio-CCS, det vill säga infångning av koldioxid.

– Utan naturen hade vi varit i en mycket mer akut klimatkris, säger Per Bolund.

MP vill ta fram en nationell strategi för negativa utsläpp och upphandla större volymer av bio-CCS. Markägare som binder kol ska få ersättning.

Partiet gör bedömningen att infångningsförslaget kan minska utsläppen med tio miljoner ton till 2030.

– Det motsvarar ungefär 20 procent av Sveriges utsläpp 2019, säger Märta Stenevi.

Mer el behövs för omställningen och därför vill partiet halvera tiden för utbyggnad av elnätet och förkorta tiden för utbyggnad av stamnät.

Mer solkraft anses också behövas och nybyggda hus och större renoveringar måste göras med kapacitet för att ha solceller, anser Miljöpartiet.

Ska nå nollutsläpp 2035

Sverige ska nå nollutsläpp, 2035, tio år tidigare än det klimatpolitiska ramverket som antagits av riksdagen anger, enligt MP.

Märta Stenevi påpekar dock att man inte ska lämna över en statsskuld till kommande generationer likt man håller på att lämna över en klimatskuld. Hon hävdar att det inte heller ska bli en jobbig omställning för den enskilde.

– Ska vi lägga hela ansvaret för klimatomställningen på enskilda personer, då kommer det ta alldeles för lång tid. Utan det här behöver bäras av våra system, vår lagstiftning och det offentliga, säger Märta Stenevi.

Publisert: